walka z chorobami reumatycznymi woŚp 006
Rozmowy z oferentami w trakcie 62. Konkursu Ofert
Foto: Łukasz Widziszowski

25 października Fundacja WOŚP zrealizowała 62. Konkurs Ofert. Tym razem zakupy sprzętu medycznego dedykowane były wsparciu prowadzonego od 2019 roku Programu Diagnostyki Chorób Reumatycznych u Dzieci. Sprzęt zakupiony za blisko 3 miliony złotych już w ciągu 4 miesięcy trafi do 8 wytypowanych placówek.

Czemu WOŚP stworzył Program Diagnostyki Chorób Reumatycznych u Dzieci? Żeby usprawnić diagnozowanie i leczenie często trudnych do wykrycia chorób reumatycznych u dzieci. 14 wyspecjalizowanym ośrodkom w Polsce Fundacja dostarczyła dotąd 38 urządzeń, w tym wysokiej klasy rezonanse niskopolowe, densytometry i specjalistyczne aparaty USG, a 62. Konkurs Ofert pozwolił poszerzyć możliwości diagnostyczne poprzez zakup kolejnych 5 densytometrów i 3 aparatów USG.

Kupujemy jakość, a nie cenę – to jedno z najważniejszych założeń Konkursów Ofert

W wyniku wielogodzinnych negocjacji, przebiegających według zasad i scenariusza stworzonych przez WOŚP, przy wsparciu ekspertów, udaje się kupować nowoczesny sprzęt w cenach mocno odbiegających od rynkowych.

Konkurs Ofert realizowany jest według scenariusza, na który w przypadku każdego typu urządzeń składają się 3 wejścia.

 • Pierwsze wejście to ocena jakościowa, której eksperci dokonują po zapoznaniu się ze szczegółowymi ofertami złożonymi przez firmy uczestniczące w postępowaniu.
 • Wejście drugie, które jest wspólne dla wszystkich firm, to doprecyzowanie jaki sprzęt – o jakich funkcjach i parametrach – Fundacja zamierza kupić.
 • Ostatni blok to rozmowy z każdym z oferentów na temat proponowanej ceny jednostkowej urządzeń.

 – „Stworzony przez nas Konkurs Ofert pozwala rozmawiać face to face z oferentami, pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości i pozwala upewnić się w dobrych wyborach. Grupa naszych ekspertów, członków Fundacji i pracowników, którzy tworzą zespół prowadzący te negocjacje, pozwala także na stwierdzenie, że 62. Konkurs Ofert będzie poprowadzony mega rzetelnie i wiarygodnie. Wydajemy Wasze pieniądze i cieszymy się, że kupimy za nie mega profesjonalny sprzęt, który leczy i będzie nadal leczył dzieci” – powiedział Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP

Zakupu sprzętu WOŚP zawsze dokonuje przy wsparciu Komisji Ekspertów – specjalistów z danej dziedziny medycyny – co daje gwarancję wyboru najlepszych urządzeń. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu Fundacja może kupić ultranowoczesny sprzęt, a jednocześnie zapewnić placówkom medycznym odpowiednie materiały zużywalne i szkolenia.

W trakcie ostatnich zakupów – w roli ekspertów – WOŚP wspierali:

   • dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
   • dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
   • dr hab. n. med. Magdalena Krajewska – Włodarczyk
   • dr n. med. Aldona Jarosz
   • dr hab. Bogdan Batko
   • mgr inż. Marcin Gostyński

walka z chorobami reumatycznymi woŚp 00562. Konkurs Ofert to zakup sprzętu dla 8 placówek w całej Polsce. Wybrano:

   • 5 densytometrów od firmy TIMKO
   • 3 aparatów USG od firmy KOSMED

W sumie na zakupione 25 października urządzenia Fundacja przeznaczyła 2 910 000 złotych – środki otrzymane od społeczeństwa podczas 29. Finału WOŚP. Sprzęt w ciągu 4 miesięcy trafi do wytypowanych placówek w Białymstoku, Bydgoszczy, Końskich, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu.


Na podstawie informacji prasowej Biura Prasowego Fundacji WOŚP

Tekst: Aleksandra Rutkowska

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka