System Ubezpieczen Zmiany 001Rząd planuje jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku przyjąć projekt zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych, ale nie tylko, chodzi również o umowy zlecenie i o dzieło.

  W zawartych w wykazie prac legislacyjnych wyjaśnieniami rządzącym podobno chodzi, między innymi o ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
W wykazie prac można przeczytać: „Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje.”

  Zgodnie z rządową deklaracją projekt ma być przyjęty w pierwszym kwartale tego roku. Zawierać ma zmiany w zakresie:

  • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,
  • ustalania prawa do świadczeń,
  • usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych,
  • usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek,
  • prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej.
Projekt Ustawy
Projekt zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych … pobierz plik PDF

  Zgodnie z projektem ma nastąpić również oskładkowanie umów zleceń
Już we wrześniu 2020 roku „Rzeczpospolita” informowała, że rząd zamierza w pełni oskładkować umowy zlecenia. Wyższe składki miałyby dotyczyć osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeśli z pierwszej umowy opłacane są składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od kolejnych umów płacić trzeba już tylko składkę zdrowotną. Przez to otrzymywane na rękę wynagrodzenie było wyższe o około 30 %.
Pełne oskładkowanie zleceń oznaczałyby dodatkowy koszt dla firm w wysokości nawet 2,5 miliarda złotych. Pełne oskładkowanie przychodów oznacza jednak nie tylko zwiększenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców, ale także zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorcy.

  Obowiązek zgłaszania umów o dzieło
Od 1 stycznia 2021 r. firmy mają ponadto obowiązek zgłaszania – w ciągu 7 dni od zawarcia – umów o dzieło. W zgłoszeniu są przekazywane ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.
System Ubezpieczen Zmiany 002Gromadzone w rejestrze informacje mają być podobno wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, a także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ma również ułatwić weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.
Pojawiły się także komentarze, że oprócz weryfikacji obowiązku ubezpieczeniowego rejestr umów o dzieło ułatwiałby wprowadzenie ich oskładkowania (obecnie odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy).
Minister rodziny i pracy, Marlena Maląg jeszcze w marcu ubiegłego roku argumentowała, że: – „W pakiecie tarczy (antykryzysowej) jest wypłata świadczenia dla umów zleceń lub o dzieło, które do tej pory nie były rejestrowane, stąd wynika potrzeba zarejestrowania (umów o dzieło”.
Według pani minister powyższe działania rządu w efekcie mają pomóc obywatelom.
– „Powinniśmy, patrząc na swoją przyszłość, swoje przyszłe emerytury, rzeczywiście mieć oskładkowane umowy, a rząd powinien mieć pełną wiedzę na temat umów o dzieło”.