przekierowanie numeru 998 do cpr 002
W październiku 2021 roku w województwie lubuskim zrealizowany będzie kolejny etap integracji systemu powiadamiania ratunkowego. Tworząc system założono stopniowe zastępowanie tradycyjnych numerów alarmowych do służb ratowniczych jednolitym numerem 112 …

W październiku 2021 roku zrealizowany będzie kolejny etap integracji systemu powiadamiania ratunkowego. – „Jest to ważna informacja dla mieszkańców województwa lubuskiego. W dniach 7-12 października numer 998 obsługiwany przez Państwową Straż Pożarną będzie zintegrowany z numerem 112. Po wybraniu numeru 998 telefon odbierze Operator Numeru Alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim” – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyło się jedno z dwóch szkoleń dla Operatorów Numerów Alarmowych, dotyczące przekierowanie numeru 998 do CPR.

Podczas szkolenia omówione zostały zgłoszenia, dla których PSP jest służbą wiodącą i podejmującą działania ratownicze, na co nalży zwrócić uwagę, jakie dodatkowe pytania zadać zgłaszającemu, aby dyżurny PSP mógł właściwie ocenić zdarzenia i zadysponować niezbędne jednostki. Po wejściu zmian dyżurny PSP nadal będzie miał dostęp do wszystkich danych, łącznie z nagraniem rozmowy zgłaszającemu z Operatorem CPR.

Kolejny etap integracji systemu powiadamiania ratunkowego

W październiku 2021 roku w województwie lubuskim zrealizowany będzie kolejny etap integracji systemu powiadamiania ratunkowego. Tworząc system założono stopniowe zastępowanie tradycyjnych numerów alarmowych do służb ratowniczych jednolitym numerem 112. Działanie do jest koordynowane w całym kraju przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • Na terenie województwa lubuskiego w okresie 7-12 października 2021 r. będą realizowane prace związane z przełączeniem ruchu alarmowego z numeru 998 obsługiwanego przez Państwową Straż Pożarną do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

Po wybraniu numeru 998 telefon odbierze Operator Numeru Alarmowego w CPR

przekierowanie numeru 998 do cpr 001Różnica będzie polegała na tym, że po wybraniu numeru 998 telefon odbierze Operator Numeru Alarmowego w CPR, a nie dyżurny Państwowej Straży Pożarnej we właściwej miejscowo komendzie powiatowej. Osoba zgłaszająca usłyszy zapowiedz głosową, że będzie łączony właśnie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Niezależnie od tego czy zgłaszający będzie wzywał pomocy do zdarzenia przypisanego Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z numeru 112 czy 998 to system teleinformatyczny i tak połączy go do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Po zadaniu pytań Operator przekaże drogą teleinformatyczną szczegóły zgłoszenia do właściwego dyżurnego PSP, który skieruje na miejsce zdarzenia właściwe jednostki.

Zalety przełączenia numeru 998 do CPR

Zalety wynikające z przełączenia numeru 998 do CPR to przede wszystkim:

  • eliminowanie zgłoszeń fałszywych i niezasadnych,
  • eliminowanie zgłoszeń wielokrotnych tego samego zdarzenia,
  • filtrowanie zgłoszeń w zależności od rodzaju zdarzenia,
  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych np. kilku jednocześnie,
  • zastępowalność na wypadek awarii systemu lub przeciążenia,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych w językach obcych,
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji,
  • odciążenie dyżurnego PSP z konieczności obsługi telefonu alarmowego, który będzie mógł skupić się na koordynowaniu działań ratowniczych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim

Aktualnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego rejestruje średnio 1700 połączeń na dobę. Z tej liczby około 60 % uznaje się za zasadne, a więc takie które dotyczą trzech współpracujących służb (Policji, PSP, Państwowego Ratownictwa Medycznego). Nie wszystkie mają charakter alarmowy i te kończą się pouczeniem.

W 2020 roku średnio na dobę Operatorzy tworzyli 662 zdarzenia, z czego 332 przekazali do Policji, 226 do Ratownictwa Medycznego, 21 do Państwowej Straży Pożarnej, 43 to zdarzenia inne.

W maju 2018 r. odbyło się przełączenie ruchu alarmowego z numeru 997, który wcześniej obsługiwała Policja, do CPR.


Na podstawie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka