gmina międzyrzeczLubuski Region Turystyczny w ubiegłym roku zwrócił się do międzyrzeckiego samorządu o wsparcie w zakresie turystyki, które dotyczyło, między innymi wsparcia w zakresie organizacji II Festiwalu Kulinarnego Smaczne Międzyrzeckie. Rada Miejska w Międzyrzeczu nie uwzględniła tego wniosku w budżecie gminy na 2022 rok.

Lubuski Region Turystyczny we wrześniu 2021 roku w ramach swojej statutowej działalności złożył wniosek do budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, który dotyczył utworzenia stanowiska ds. obsługi LOT „Lubuski Region Turystyczny oraz na II Festiwal Kulinarny Smaczne Międzyrzeckie. Niestety, w zasadzie bez żadnego rzeczowego uzasadnienia Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwalając budżet na 2022 rok uchwałą Nr XLVI/358/21 nie uwzględniła nadesłanego wniosku, dając tym samym sygnał, że nie będzie wspierać tego typu społecznych inicjatyw, których celem jest przede wszystkim promocja naszego regionu i turystyki.

Jak pamiętamy w ubiegłym roku na potrzeby I Festiwalu Kulinarnego Smaczne Międzyrzeckie, „LUBUSKI REGION TURYSTYCZNY” w celu zapewnienia imprezie przestrzeni, a co za tym idzie komfortu dla uczestników zwróciła się 7 lipca 2021 roku na piśmie do Grzegorza Rydzanicza, dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku z wnioskiem o udostępnienie miejsca na OW Głębokie na organizację Europejskiego Festiwalu Kulinarnego „Smaczne Międzyrzeckie”.

W ubiegłym roku pisaliśmy, cyt.: „W prezentowanej sprawie warto zwrócić uwagą na kilka spraw. Wręcz zastanawiające jest zachowanie urzędnika. Skąd się bierze ta urzędnicza nierzetelność i niechęć do konstruktywnego podejścia do problemu. Warto przy tej okazji zadać sobie, chyba już standardowe pytanie: Kto tu jest dla kogo? Jaką w społeczności Małej Ojczyzny rolę powinien spełniać urzędnik?” koniec cytatu

LRT zwrócił się wtedy tylko o udostępnienie części terenu na potrzeby festiwalu. Nie zwracano się o finansowe wsparcie, bo organizatorzy mieli świadomość tego, że w trudno liczyć, niemal w środku roku na wsparcie, które nie było uwzględnione w budżecie gminy.  Odpowiedź, jak pamiętamy również była odmowna!

gmina bledzewNa szczęście, bardziej racjonalnie, co ważne ze zrozumieniem i bez animozji do problemu podszedł samorząd w Gminie Bledzew, który na realizację II Festiwalu Kulinarnego Smaczne Międzyrzeckie zabezpieczył kwotę 1.500,00 zł. BRAWO!  Pani Małgorzata Musiałowska, Wójt Gminy Bledzew ma, jak widać więcej zrozumienia dla społecznych inicjatyw i szacunku do ludzi realizujących tego typu zadania.

Niezrozumiałe dla mieszkańców stanowisko międzyrzeckiego samorządu

Oczywistym wręcz jest to, że samorząd międzyrzecki oraz Ośrodek Sportu i Wypoczynku powinny raczej wspierać tego typu, społeczne inicjatywy, które przecież tak pięknie wpisują się w wakacyjny okres, podnosząc dla mieszkańców i wypoczywających turystów atrakcyjność ośrodka i co ważne, imprezy takie są ciepło przyjmowane przez Mieszkańców.

Impreza jak się okazało został ciepło oceniona i przyjęta przez mieszkańców i turystów wypoczywających na OW Głębokie.sonda… zagłosować możesz na tej stronie – KLIK

Przypomnijmy

Europejski Festiwal Kulinarny „Smaczne Międzyrzeckie”, to nie tylko uczta smakowa dla podniebienia, ale także świetna zabawa i okazja do spotkań i integracji. To również promocja zdrowego trybu życia. Partnerzy wydarzenia zadbali także o możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Impreza bez wątpienia odniosła sukces i została ciepło przyjęta przez mieszkańców oraz wypoczywających na OW Głębokie.
W ubiegłym roku organizatora festiwalu, czyli Lubuski Region Turystyczny w kwestiach organizacyjnych wsparł Klub Europejski KUŹNICA Międzyrzecz, Starostwo Powiatowe i niektórzy Radni Gminy Międzyrzecz.

W tym roku Rada Miejska się definitywnie odcięła od tej społecznej inicjatywy, tak to przynajmniej wynika z pisma z dnia 28 grudnia 2021 roku.

FOTORELACJA 2021 – Tak było podczas ubiegłorocznego, I Festiwalu Kulinarnego Smaczne Międzyrzeckie. Frekwencja wręcz przerosła oczekiwania organizatorów, ukazując tym samym ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy.

więcej zdjęć na profilu Facebook

Warto międzyrzeckiemu samorządowi przypomnieć

„Gmina Międzyrzecz jest gminą w przeważającym stopniu turystyczną. Wpływ na to mają liczne atrakcje turystyczne występujące na tym obszarze – czyste jeziora, rzeka Obra, liczne zabytki i dzieła architektury sakralnej.

Otaczające lasy i czyste, nieskażone powietrze stwarzają odpowiednie warunki dla turystyki pieszej i rowerowej, a także dla amatorów runa leśnego i myślistwa.

Poziom turystyki na terenie Gminy Międzyrzecz stoi na wysokim poziomie. Jest to zasługa nie tylko wielu ciekawych zabytków architektury, także sakralnej, ale również rozpoznawalnych w skali regionu, kraju i całej Polski elementów turystycznych.

Klimat w gminie jest łagodny, z krótką zimą oraz ciepłym latem, co sprzyja szczególnie wypoczynkowi letniemu i stwarza możliwości przedłużenia sezonu letniego. Dlatego też uznać można, że z czasem na terenie gminy powinien wykształcić się dodatkowy sektor usług związany z obsługą ruchu turystycznego nastawionego przede wszystkim na wypoczynek pro – ekologiczny, blisko natury i jej dóbr.rozwoj gospodarczy gminy międzyrzecz

Reasumując, walory gminy Międzyrzecz wskazują na możliwość rozwoju turystyki oraz agroturystyki i efektywną obsługę tzw. „małego ruchu turystycznego”, dzięki istniejącym obiektom oraz ich możliwościami rozwoju. Ze względu na proekologiczną politykę gminy nie planuje się budowy obiektów przemysłowych, które mogłyby okazać się szkodliwe, bądź uciążliwe dla środowiska naturalnego, zwłaszcza na obszarach wzmożonego ruchu turystycznego. Istnieją tu natomiast bardzo dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych i małych przedsiębiorstw o charakterze rolno – spożywczym.

Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznej, w oparciu o warunki naturalne w granicach gminy są ogromne. Zarówno istnienie rzeki Obry, wielu pięknych i dużych jezior, jak i dogodne połączenia komunikacyjne, są ogromnym atutem gminy. Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne stworzy możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej, również poza letnim sezonem turystycznym (leśniczówki, gajówki). Dostępność lasów (których w Gminie jest ogromna ilość – ponad 50 % Gminy zajmują lasy), atrakcyjność krajobrazu oraz korzystny mikroklimat stwarzają możliwości zagospodarowania terenów dla różnych form turystyki (ścieżki rowerowe, piesze, konne, ścieżki dydaktyczne, punkty widokowe, zagospodarowanie obszarów wodnych czy rozpowszechniona ostatnio agroturystyka). Dlatego też, w najbliższych latach Gmina Międzyrzecz zamierza poszukiwać możliwości inwestowania także w turystykę, zwłaszcza wodną, która poprawi i wzbogaci możliwości rozwoju całego obszaru, również w zakresie współpracy międzynarodowej. Szczegóły inwestycyjne zostały przedstawione w opracowaniu w punkcie dotyczącym planów inwestycyjnych na najbliższe lata.”

Powyższy tekst został zaczerpnięty z zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020. Niestety nowej Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030 międzyrzecki samorząd jeszcze mieszkańcom nie zaprezentował, nie jest nawet opublikowany jego projekt, stąd odniesienie do „starego” dokumentu.

statutJak to się kolokwialnie mówi – „papier wszystko przyjmie”, niestety gorzej jest z realizacją wcześniej opracowanych założeń. Zastanawiająca jest tu motywacja władz Międzyrzecza i to czym się samorząd kieruje torpedując tego typu społeczne inicjatywy?

Najgorsze jest w tym działaniu to, że nie można się w tym wszystkim doszukać jakiejkolwiek logiki. I nie chodzi tu przecież o pieniądze, bo mamy tu do czynienia z symbolicznymi kwotami.
A jeśli nie chodzi o pieniądze to co?  Może ktoś z Państwa zna odpowiedź i rozumie to czym się kierują Radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu przyjmując takie stanowisko?


Czytaj także:
Pierwszy Europejski Festiwal Kulinarny „Smaczne Międzyrzeckie”- 2021
Wszystko byłoby OK, gdyby nie …
Majówka na Głębokim
Pożegnanie lata z Bractwem Rycerskim – 2016

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka