lubuskie pl 003STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Sejmik Województwa Lubuskiego, mając na względzie trwający od prawie roku stan epidemii w naszym kraju oraz brak realnych wizji zakończenia pandemii w najbliższym czasie, zwraca się do mieszkańców województwa lubuskiego z apelem o podjęcie czynnego działania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rekomendowane dotychczas zasady i wytyczne sanitarne, takie jak zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego dystansu oraz realizacja zaleceń i ograniczeń wskazywanych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia, były i są stosowane przez Lubuszan.

Dzięki takiej postawie mieszkańców, region Lubuski usytuowany jest na końcu statystyk wśród innych województw, pod względem zachorowalności na COVID-19 oraz śmiertelności.
Realizowany obecnie „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19” daje nową możliwość zwiększenia bezpieczeństwa – przyjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi. Szczepionka na obecnym etapie rozwoju medycyny jest efektywną i na razie jedyną szansą na uodpornienie się społeczeństwa na zakażenie oraz uzyskanie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Masowe szczepienia Polaków, w tym Lubuszan, oraz wysoki odsetek osób zaczepionych, dadzą możliwość powrotu do pełnego funkcjonowania społeczeństwa, stabilizacji systemu ochrony zdrowia, gospodarki oraz edukacji.
Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak w przypadku innych produktów leczniczych, a na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje obecnie około 200 punktów szczepień przeciwko COVID-19 (w tym punkty mobilne).
W opinii Sejmiku Województwa Lubuskiego dotychczasowy przebieg epidemii pokazał, że solidarna aktywność Lubuszan, np. poprzez społeczne inicjatywy pomocowe, zbiórki darów na rzecz szpitali i osób potrzebujących, dają wymierne rezultaty.

Dlatego Radni Województwa Lubuskiego zachęcają obecnie uprawnione grupy Lubuszan oraz – w przyszłości – pozostałych mieszkańców województwa do szczepienia się i masowego uodporniania na SARS-CoV-2, gdyż współpraca i jednokierunkowe działanie pozwolą na osiągniecie oczekiwanego przez wszystkich celu, jakim jest powrót do normalności.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego