lex tvn reasumpcja 001
Okazuje się, że to jednak nie rzekoma pomyłka posłów Kukiza była powodem reasumpcji. Uzasadnienie jest absurdalne. Przy takim uzasadnieniu praktycznie 90 proc. wszelkich głosowań nad poprawkami do ustaw należałoby unieważnić, bo regułą jest brak informacji, czego poprawka dotyczy…

W środę posłowie PiS-u przy wsparciu posłów Pawła Kukiza przegłosowali ustawę „lex TVN”. Wcześniej marszałek Elżbieta Witek (PiS) doprowadziła do reasumpcji głosowania nad przerwaniem obrad Sejmu, które obóz władzy sensacyjnie przegrał.

Atmosfera w Sejmie była bardzo gorąca, bo do końca nie było wiadomo, czy PiS po wyjściu z koalicji Porozumienia ma większość umożliwiająca przegłosowanie budzącej kontrowersje nowelizacji. Rządzący przegrali trzy głosowania o rozszerzenie porządku obrad m.in. o informację prezesa NIK i ministra zdrowia.

Posłowie Bartłomiej Sienkiewicz i Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli wnioski o odroczenie obrad do września, by prezes NIK i minister zdrowia mieli czas przygotować się do udzielenia informacji. Marszałek Sejmu poddała wniosek pod głosowanie.

Opozycji udało się go przeforsować stosunkiem głosów 229 do 227. Oznaczało to, że izba niższa nie zajmie się także na tym posiedzeniu Sejmu projektem „lex TVN”, który wrócił z komisji.

PiS znalazł jednak wyjście z sytuacji. Po długiej przerwie marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że popełniła błąd, nie podając terminu, do którego odroczone będzie posiedzenie Sejmu. I poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcję głosowania dotyczącego przerwy w obradach. Podpierała się przy tym opiniami pięciu prawników, których nazwisk nie podała.

Dzięki trzem głosom posłów Kukiz’15 wniosek o odroczenie obrad w powtórnym głosowaniu został odrzucony.

Kto podpisał się pod wnioskiem o reasumpcję? To do czwartku było to tajemnicą. Ujawnili to w posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński.

lex tvn reasumpcja wniosek
Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej zdobył i upublicznił wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia „lex TVN”. Pod wnioskiem znalazło się tylko jedno zdanie uzasadnienia.

„Oto wniosek o reasumpcję głosowania Jedno zdanie uzasadnienia. Wynik nie budził wątpliwości. Ten wniosek nie mógł stanowić podstawy do reasumpcji. Pozaregulaminowe bezprawie! Pod wnioskiem: Kaczyński, Morawiecki, Kukiz” – napisał na swoim profilu na Twitterze Michał Szczerba.

Okazuje się, że uzasadnienie wniosku, pod którym zgodnie z regulaminem podpisało 30 posłów, składa się z jednego zdania. „Z uwagi na nieprecyzyjne zarządzenie głosowania o odroczenie bez podania daty odroczenia wnosimy o reasumpcję niniejszego głosowania” – napisano.

Zdaniem opozycji do reasumpcji głosowanie w ogóle nie powinno dojść. Marszałek Witek po wygranym przez opozycję głosowaniu nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia sejmu do 2 września nie powinna podejmować żadnych dalszych działań. Natomiast najpierw ogłosiła piętnastominutową przerwę, trwającą ponad godzinę, następnie zwołała konwent seniorów, po czym ogłosiła reasumpcję głosowania (wygraną przez PiS dzięki głosom Kukiz’15) i przeszła do dalszego procedowania kolejnych ustaw w tym nowelizacji ustawy medialnej – „lex anty-TVN”.

Wobec zaistniałej sytuacji do jakiej doszło w Sejmie Polska 2050 zajęła oficjalne stanowisko, które prezentujemy poniżej.

polska 2050 logo
Polska 2050

Stanowisko Polski 2050 wobec łamania prawa przez Marszałek Sejmu i członków KRRiT

Marszałek Elżbieta Witek rażąco przekroczyła swoje uprawnienia, gdy 11 sierpnia przyjęła pozbawiony podstaw prawnych wniosek o reasumpcję głosowania nr 16 w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu do dnia 2 września 2021 i dopuściła do ponownego głosowania w tej sprawie. Działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa tzw. nadużycia władzy określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego, które przewiduje, że funkcjonariusz publiczny który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Polska 2050 złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, choć mamy świadomość, że dopiero odzyskanie przez prokuraturę niezależności daje jakąkolwiek nadzieję na to, że okoliczności czynu, którego dopuściła się Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zostaną obiektywnie przeanalizowane. Wkrótce przedstawimy projekt niezbędnych zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania prokuratury w Polsce, w ramach szerokiej propozycji programowej #WiemyJak. Zrobimy wszystko, aby przestępstwo popełnione przez Marszałek Witek nie uległo przedawnieniu.

Dodatkowo Polska 2050 podziela opinie wielu specjalistów, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, indywidualnie i działając wspólnie, nie rozpatrując przez wiele miesięcy wniosku TVN24 o przedłużenie już udzielonej koncesji dopuszczają się przestępstwa urzędniczego z tego samego art. 231 §1 k.k. Jako członkowie organu konstytucyjnego naruszają także obowiązujące przepisy Konstytucji i ustaw w sposób, który skutkować powinien także odpowiedzialnością konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. W związku z tym posłowie Polski 2050 będą składać – miejmy nadzieję, że wraz z wieloma posłami opozycji – wniosek o postawienie członków KRRiTV przed Trybunałem Stanu.


Na podstawie informacji prasowej Biura Prasowego Ruchu Polska 2050

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka