2 kwietnia, br. mieszkańcy Międzyrzecza powitali  peregrynujący po diecezji zielonogórsko – gorzowskiej obraz św. Józefa.

Cudowną Kopię Obrazu  św. Józefa ze Skwierzyny do Międzyrzecza przywieźli mężczyźni wspólnie z ks. Władysławem Urbaniakiem z Pszczewa. Obraz pochodzi z sanktuarium w Kaliszu.

Po ceremonii wniesienia obrazu do kościoła pw. św. Wojciecha nastąpiło uroczyste jego powitanie. Następnie wierni modlili się przed wizerunkiem Świętego.  We Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem rektora, ks. dra Dariusza Mazurkiewicza z  Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu,  uczestniczyli duchowni z międzyrzeckiego dekanatu na czele z ks. dziekanem Markiem Walczakiem i gospodarzem świątyni ks. proboszczem Pawłem Tokarczykiem.

Podczas homilii ks. dr Dariusz Mazurkiewicz  w kontekście historii życia i dokonań świętego mówił o ludzkich słabościach, zwątpieniu i lenistwie. Wspomniał także o grzechu zaniedbania w kwestii dbałości o własne zdrowie.

Po bloku ewangelizacyjnym rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy Obrazie.

Obraz będzie wędrował po diecezji do 31 maja. Z Międzyrzecza 3 kwietnia, br. o 15:00 obraz zostanie przewieziony do świątyni w Pszczewie.

FOTORELACJA

Peregrynacja przebiega pod hasłem „Milczeć, walczyć, kochać. Ze św. Józefem w świecie męskich namiętności” i ma na celu m.in. zdynamizować duszpasterstwo mężczyzn, kształtować męską duchowość. Ma być czasem modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa o powołania kapłańskie i zakonne. Koordynatorem peregrynacji w diecezji jest ks. Robert Patro. Podczas peregrynacji po mszach św. odbywają się męskie spotkania modlitewne.

Cudowny obraz Świętej Rodziny Cudowny obraz Świętej Rodziny znajdujący się w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu został namalowany przez nieznanego autora ok. 1673 roku. Przedstawia on św. Józefa i Maryję prowadzących małego Jezusa. Nad tymi trzema postaciami unosi się w promieniach Duch Święty i wypowiada słowa: „Idźcie do Józefa”.

Według tradycji początki obrazu sięgają 1670 r., kiedy za przyczyną św. Józefa nieuleczalnie chory mieszkaniec jednej z podkaliskich wsi został uzdrowiony. Jako wotum kazał namalować wizerunek Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r.