płk krzysztof leszczyński 002
Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński

28 kwietnia 2020 r. minął rok, odkąd płk Krzysztof Leszczyński został Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Rok działalności CSWOT to dynamiczne szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje żołnierzy na wielu płaszczyznach.

Komendant CSWOT, płk Krzysztof Leszczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły objął pierwsze stanowisko służbowe w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gdzie pełnił funkcje dowódcze i sztabowe – kolejno w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie oraz w sztabie Dywizji.

W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko specjalisty w zarządzie rozpoznania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 2016 roku pełnił służbę w Biurze ds. utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a od 2017 r. związany jest z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw objął obowiązki Szefa Wydziału Szkolenia Ogólnego, a następnie awansował na Zastępcę Szefa Oddziału Szkolenia. Pułkownik Krzysztof Leszczyński ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie oraz w Akademii Sztuki Wojennej. Jest także absolwentem studiów na kierunku Przywództwo Wojskowe i Komunikacja na Akademii Sztuki Wojennej. Pełnił również służbę w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w 2000 roku w Kosowie, 2008 roku w Czadzie oraz w 2010 roku w Afganistanie.

płk krzysztof leszczyński 001
Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński

„Miniony rok, nie należał do łatwych. COVID-19 zmienił wszystkie nasze plany i założenia. Zmusił nas do przeorganizowania pracy w CSWOT. Zapewnienie ciągłości szkolenia
z zachowaniem bezpieczeństwa kursantów w dobie COVID-19, było jednym z naszych największych priorytetów” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński.

W ciągu minionego roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zrealizowało łącznie 36 edycji kursów, w ramach których przeszkolono 691 żołnierzy, którzy dziś występując w roli instruktorów w swoich Brygadach, przekazują wiedzę swoim podwładnym. Dodatkowo Centrum zaangażowało się bezpośrednio w pomoc w zwalczaniu COVID-19. Żołnierze CSWOT wspierali personel medyczny seniorów i kombatantów, realizowali wymazy, a kadra dydaktyczna CSWOT przeprowadziła ponad 17 edycji autorskiego kursu specjalistycznego wsparcia personelu w opiece nad pacjentem leżącym.

„Obejmując w ubiegłym roku obowiązki Komendanta, chciałem skupić się na szeroko rozumianym szkoleniu młodszej kadry dowódczej i instruktorów. Moim celem jest przygotowanie, planowanie i realizacja kursów i szkoleń potrzebnych do działania zgodnie
z przeznaczeniem oraz zmieniającą się sytuacją militarną i niemilitarną, które nie były dotychczas realizowane w innych Rodzajach Sił Zbrojnych”
– podkreśla Komendant CSWOT, płk Krzysztof Leszczyński.

 *  *  *

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak
i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej