1 dywizja piechoty legionów 004
W poniedziałek 9 stycznia br. szef MON w Białymstoku zaprezentował koncepcję utworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów …
Foto: MON

„Między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją Zmechanizowaną operującą głównie w województwie mazowieckim i lubelskim powstaje 1. Dywizja Piechoty Legionów. Dywizja, która będzie przede wszystkim operowała na terenie województwa podlaskiego. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego. Koncepcje powołania tego związku taktycznego przygotował generał Norbert Iwanowski, doświadczony dowódca. Swoje doświadczenie czerpał między innymi z tego, że był dowódcą 15. Brygady Zmechanizowanej, w ramach 16 Dywizji, a potem przez kilka lat był szefem zarządu P-2, czyli Zarządu Rozpoznania i Analiz Wywiadowczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. To są bardzo ważne doświadczenia, które generał Iwanowski wykorzystuje właśnie przy formowaniu, przy budowie tej nowej dywizji” ​​​​​​​- poinformował Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

WIDEO

– To piąty związek taktyczny w Wojsku Polskim, w siłach lądowych Wojska Polskiego. Będzie zorganizowany tak jak teraz formujemy 18. Dywizję Zmechanizowaną, tak jak przekształcamy 16. Dywizję Zmechanizowaną, a więc w systemie czwórkowym, tzn. 4 brygady, potem po 4 bataliony w brygadzie. Lokalizacje, gdzie będą mieściły się jednostki tej dywizji, 1 Dywizji Piechoty Legionów, to są wskazania właśnie z województwa przede wszystkim podlaskiego. A więc garnizon Łomża, a więc Grajewo, do którego Wojsko Polskie wraca po wielu latach. Także Kolno, gdzie wcześniej Wojska Polskiego nie było, ale jest to miejsce, w którym Wojsko Polskie będzie i to jeszcze w tym roku.1 dywizja piechoty legionów plansza

Także lokalizacje, które wcześniej były wojskowymi lokalizacjami, ale potem przestały być – myślę tu przede wszystkim o Czerwonym Borze, a więc okolice Zambrowa – ten teren wraca w posiadanie Wojska Polskiego, ale także nowa lokalizacja: Siemiatycze. Te lokalizacje są konsekwencją analiz przeprowadzonych przez Wojsko Polskie. Przede wszystkim przez dowódcę – pełnomocnika ds. sformowania 1. Dywizji Piechoty Legionów” – mówił wicepremier.

We wrześniu 2022 roku, wicepremier, minister obrony narodowej podjął decyzję o powołaniu pełnomocnika MON ds. sformowania nowego – piątego związku taktycznego Wojska Polskiego – 1. Dywizji Piechoty Legionów.

Nowa dywizja swoim zasięgiem obejmie obszar znajdujący się pomiędzy terenem odpowiedzialności 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej. W październiku ub. r. w Ciechanowie szef MON ogłosił powstanie nowego batalionu czołgów, który będzie częścią nowo formowanej dywizji, w tej miejscowości zostanie również  ulokowane dowództwo dywizji.

„Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą odbudowy imperium rosyjskiego. To jest imperium zła. Bez względu na to czy ono było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie. Zawsze niosło ze sobą zło. O czym przekonują się codziennie nasi sąsiedzi z Ukrainy. Bo przecież na Ukrainie trwa regularna wojna, to już jest pełnoskalowy konflikt. Ukraina została napadnięta przez Rosję. Naszym zadaniem, zadaniem władz polskich jest budowa silnego Wojska Polskiego. Tak, żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie naszego kraju. Żeby tak było konsekwentnie od 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, kiedy pan Andrzej Duda został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, wzmacniamy polskie siły zbrojne, formujemy nowe jednostki wojskowe – często w miejscach, w których te jednostki zostały rozformowane w poprzednich latach” – mówił w Białymstoku szef MON.

1 dywizja piechoty legionów 001
Staramy się, żeby nasycić wschodnią część naszego kraju Wojskiem Polskim. W związku z tym organizujemy i powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe” – poinformował Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej …
Foto: MON

„Szczególnie zły dla Wojska Polskiego był rok 2011, kiedy to bardzo wiele jednostek na wschodzie naszego kraju zostało zwiniętych, rozformowanych. Na wschodzie naszego kraju – przypominam. Trzy lata po napaści rosyjskiej na Gruzję, która miała miejsce w 2008 roku. Moje środowisko polityczne przestrzegało przed tym. Świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński w Gruzji mówił „dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, później być może Polska”. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy Siły Zbrojne RP. Jest już 18. Dywizja Zmechanizowana, „Żelazna Dywizja”, która powstała w miejscu, w którym właśnie wcześniej do 2011 roku działała 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki. Staramy się, żeby nasycić wschodnią część naszego kraju Wojskiem Polskim. W związku z tym organizujemy i powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe – poinformował Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

1 dywizja piechoty legionów 003
Foto: MON

Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń i symulacji doprowadziły do decyzji o formowaniu 1. Dywizji Piechoty Legionów, która pod kątem struktury będzie podobna do funkcjonujących już 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej. Nowa dywizja zostanie wyposażona w najlepszy sprzęt wojskowy, którym już dysponuje Wojsko Polskie oraz będzie niebawem pozyskany. Pozwoli to skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora i przygotować skuteczniejszą obronę w razie ataku.
„Dynamicznie przeprowadzamy proces tworzenia nowego związku taktycznego. Dywizja będzie wyposażona w nowoczesną broń. O ile 16. Dywizja Zmechanizowana, jeżeli chodzi o czołgi, przede wszystkim wyposażona będzie w czołgi K2, 18 Dywizja w Abramsy, o tyle nowa dywizja wyposażona zostanie zarówno w czołgi K2, jak i Abramsy. A więc chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie tą nowoczesną broń, która do Polski już dociera. Brygada pancerna właśnie będzie zlokalizowana w Czerwonym Borze i Siemiatyczach. Będzie również Brygada Artylerii, gdyż doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę w obronie, skutecznej obronie Ukrainy przed inwazją rosyjską. Na wyposażeniu Brygady Artylerii znajdą się armatohaubice K9 i Kraby, ale także system bezzałogowy, który nosi kryptonim „Gladius”– podkreślił szef MON.

gen norbert iwanowski
Koncepcje powołania tego związku taktycznego przygotował generał Norbert Iwanowski, doświadczony dowódca. Swoje doświadczenie czerpał między innymi z tego, że był dowódcą 15. Brygady Zmechanizowanej, w ramach 16 Dywizji, a potem przez kilka lat był szefem zarządu P-2, czyli Zarządu Rozpoznania i Analiz Wywiadowczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego …
Foto: MON

Wicepremier zaznaczył, że proces formowania dywizji będzie przebiegał dynamicznie.
„Jestem o tym głęboko przekonany ze względu na osobowość i charakter pełnomocnika, którego powołałem do zorganizowania tej dywizji. Robimy wszystko, żeby odstraszyć agresora. Wzmacniamy Wojsko Polskie i dzięki temu Polska jest bezpieczna” – mówił wicepremier.

Nazwa nowej dywizji Wojska Polskiego nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości Polski w okresie I i II wojny światowej.

1 dywizja piechoty legionów 002
W poniedziałek 9 stycznia br. szef MON w Białymstoku zaprezentował koncepcję utworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów …
Foto: MON

*  *  *

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o Obronie Ojczyzny. Ustawa umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez zwiększenie liczby żołnierzy,  znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizację techniczną wojska. Ustawa konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. W efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego, jak i zapewnienie ich wyposażenia w nowoczesny sprzęt wojskowy.

Liczebność żołnierzy Wojska Polskiego, to jeden z fundamentów silnej armii. Na zakończenie 2022 roku Wojsko Polskie liczyło 164 tysięcy żołnierzy. MON konsekwentnie podejmuje działania zwiększenia liczby polskich żołnierzy poprzez  m.in. uproszczoną rekrutację oraz rozszerzenie możliwości podjęcia służby np. w nowych formach jak Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, do której w minionym roku zgłosiło się 16 tysięcy ochotników.


Źródło informacji: Ministerstwo Obrony Narodowej

Czytaj także:
MON: prezentacja koncepcji utworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów (komunikat)

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka