przekształcanie budynków biurowych 001
– „Obserwujemy ten trend w miastach europejskich. Powinniśmy też traktować budynki bardziej elastycznie i móc je wykorzystywać zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zauważamy, że w wielu miastach, niektóre centra biurowe np. tzw. Mordor, straciły swoje funkcje. Czeka je transformacja” – podkreśla szef MRiT.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o planach przekształceń na rynku nieruchomości. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które zwiększy dostępność mieszkań i umożliwi w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych.

– „Reagujemy na sytuacje jaka ma miejsce na rynku nieruchomości, analizujemy trendy i problemy oraz wychodzimy naprzeciw sygnałom z rynku. Chcemy by dochodziło do konwersji, transformacji takich przestrzeni.”  – informuje MRiT.

Wzrost popularności pracy zdalnej i e-commerce w wyniku pandemii COVID-19 spowodował opustoszenie niektórych biur i placówek handlowych, w szczególności tych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jak np. hipermarkety.

 – „Takich obiektów w Polsce powstało też przez ostatnie lata sporo i teraz są one niewykorzystywane. Właściciele liczą straty a jednocześnie brakuje mieszkań. Wychodzimy temu naprzeciw. Chcemy, aby łatwiej można było takie puste przestrzenie wykorzystywać na cele mieszkaniowe. Lepiej puste obiekty przekształcać, jeśli są takie techniczne możliwości niż je burzyć” – wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

 – „Liczymy, że dzięki naszej regulacji szybko powstanie kilka tysięcy mieszkań” – informuje minister.

Wskazuje też na konieczność elastycznego podejścia do funkcji i przeznaczania terenów.
„Powinny powstawać wielofunkcyjne ośrodki z mieszanym, różnym przeznaczeniem. To wymóg naszych czasów. Obserwujemy ten trend w miastach europejskich. Powinniśmy też traktować budynki bardziej elastycznie i móc je wykorzystywać zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zauważamy, że w wielu miastach, niektóre centra biurowe np. tzw. Mordor, straciły swoje funkcje. Czeka je transformacja” – podkreśla szef MRiT.

„Rządowe działania w zakresie polityki mieszkaniowej skupiają się przede wszystkim na finansowym wsparciu dla gmin w tworzeniu mieszkań komunalnych oraz na współudziale w tworzeniu zasobów mieszkań społecznych. Tak też będzie w przypadku projektowanych przez nas zmian” – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński i dodaje, że mieszkania będą musiały spełnić odpowiednie standardy:

Nie ma zgody na patodeweloperkę

Rozwiązania MRiT to:

  • Zmiana przeznaczenia terenu uchwałą samorządu, na których są istniejące budynki biurowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.
  • Więcej lokali komunalnych
  • Ułatwienia to szansa dla gmin na wykup 5 proc. powierzchni lokali na preferencyjnych warunkach. Cena powinna odpowiadać 50 proc. kosztów utworzenia tych lokali. Lokale będą mogły też pochodzić z innej inwestycji pod warunkiem, że będą nowe i położone na terenie danej gminy.
  • Przyjmując ofertę kupna mieszkań, gmina będzie mogła skorzystać z istniejącego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) oferującego pokrycie 50 proc. ceny zakupu lokali mieszkalnych przez gminę.
  • W ten sposób realny koszt nabycia przez gminę mieszkania nie przekroczy 25 proc. kosztów jego utworzenia. Takie lokale gmina przeznaczy na wynajem osobom o mniejszych dochodach.

Przebudowa istniejących obiektów bez formalności

2 lata na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych i handlowych oraz przebudowę z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia i zgłoszenia.

Przewidujemy, że projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne trafi niedługo pod obrady Rady Ministrów.

Przykra prawda – refleksja po latach

Biorąc pod uwagę obecnie ogłoszone rządowe działania w zakresie polityki mieszkaniowej, możemy już dzisiaj, bez wątpienia zapomnieć o obiecanych przez premier Beatę Szydło, ponad dwóch milionach tanich mieszkań dla Polaków.

przekształcanie budynków biurowych 003Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanym w marcu 2022 roku wynika, że realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów! NIK przypomina, że przyjęty w 2016 r.

Narodowy Program Mieszkaniowy zakładał zarówno podjęcie na dużą skalę państwowych inwestycji mieszkaniowych na wynajem, jak i zmiany wpływające na lepsze zarządzanie lokalami na wynajem. Podstawowym pakietem działań mającym przyczynić się do realizacji celów określanych w NPM był program Mieszkanie Plus.
Okazuje się, że czas kolejny raz zweryfikował wyborcze obietnice polityków. Niestety w tych politycznych rozgrywkach, jak zwykle przegranym pozostają obywatele, bez względu na poglądy polityczne.

Przypomnijmy
2 752 733 – tyle lokali w ramach programu Mieszkanie+ miał wybudować rząd. Był to powrót do słynnej obietnicy wyborczej z 2005 roku. Przy drugim podejściu do tematu, tym razem PiS dał sobie jednak nieco więcej czasu, bo obietnica ma rzekomo zostać zrealizowana do 2030 roku, czyli w czasie kiedy tej formacji politycznej może już nie być na scenie politycznej.

Warto zwrócić uwagę, że dla Polaków jednym z najważniejszych problemów społecznych jest właśnie brak własnego „M”. Jednocześnie dotychczasowe rządowe programy niewiele w tej materii zmieniły. Wsparcie TBS-ów kosztem ok. 7,2 mld zł dało 100 tys. mieszkań, słynna Rodzina na Swoim -192 tys. MdM – już tylko 70 tys. nowych lokali.


Źródło informacji: MRiT

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka