OGŁOSZENIE

Zarząd województwa przyjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Na konkurs przeznaczono 150 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść do 10 tys. zł.
„W regionie jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Dlatego mocno wspieramy inicjatywy senioralne” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów w województwie lubuskim szczegółowo określonym w „Wojewódzkim Programie na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych” planowane jest wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, w tym:

  • –  realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  • – realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  • – działania przeciwdziałające e – wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
  • – wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  • – zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanych dalej oferentem lub podmiotami Programu (o których mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi).

Nabór ofert na nowych drukach obowiązujących od 1 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie w najbliższych dniach zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Czas na złożenie ofert wyniesie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj.: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię