17 czerwca 2018 roku na terenie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury  odbyło się dla międzyrzeckich urzędników szkolenie,  pt. „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali w pierwszej kolejności pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. W drugim etapie zostało zapowiedziane szkolenie urzędników międzyrzeckiego starostwa.

WIDEO

Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową w kraju, która „obsługuje” codziennie ponad 73 tysiące petentów, czyli osadzonych w aresztach.
To niewątpliwie pozwala funkcjonariuszom Służby Więziennej na zgromadzenie dużego doświadczenia i wypracowanie  procedur jeśli chodzi o relacje – urzędnik – petent.

Praca z petentem trudnym, roszczeniowym, stosującym agresję werbalną, a coraz częściej również fizyczną, może powodować i powoduje poczucie zagrożenia u osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Coraz częściej zdarza się, że z klientem trudnym mają do czynienia przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. Zdarza się, że kończą się agresją fizyczną wobec urzędników państwowych, np.: napaści na ratowników medycznych, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią (tragiczny przypadek pracownic GOPS z Makowa w 2014 r.).

Dlatego Służba Więzienna postanowiła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z pracownikami administracji publicznej, aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje zawodowe obowiązki.

Szkolenie realizowane przez funkcjonariusze służby więziennej z  Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu odbywało się w dwóch modułach: teoretycznym i praktycznym.

Fotorelacja 

zdjęcia: Kazimierz Czułup


Tematyka szkolenia teoretycznego obejmowała zagadnienia z zakresu radzenia sobie ze stresem i napięciem związanym z kontaktem z trudnym, często agresywnym petentem. Omówione zostały także kwestie związane z właściwym projektowaniem bezpiecznego miejsca pracy.  Podczas szkolenia zwrócono również uwagę na fakt, że zgodnie z obowiązującym w kraju prawem funkcjonariusz publiczny w związku z wykonywaniem czynności służbowych podlega szczególnej ochronie prawnej.

W części praktycznej szkolenia funkcjonariusze specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej szkolili pracowników międzyrzeckiego magistratu z zakresu technik obrony przed agresją klienta mającą miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze.  Omówione zostały także kwestie związane z projektowaniem bezpiecznego miejsca pracy. Usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego.

Szkolenie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” miało na celu podzielenie się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem funkcjonariuszy Służby Więziennej w pracy z trudnym petentem. Szkoleniem objęci zostaną pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi oraz urzędnicy państwowi i samorządowi różnego szczebla.