Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej GórzeW ciągu ostatnich pięciu lat (do 2018 roku) liczba bezrobotnych w województwie lubuskim spadła aż o 62 proc. Bezrobocie w regionie kształtowało się na poziomie 6 proc.

marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak

„To efekt naszych działań w zakresie rozwoju gospodarczego” – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. – „Te wskaźniki świadczą o tym, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój mikro i małych firm”.

W ubiegłym roku lubuskie firmy odczuwały wyraźny brak rąk do pracy. Na to zjawisko reagował Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok. W jego ramach podejmowano różnego rodzaju działania skierowane do wielu grup beneficjentów, w obszarze czterech priorytetów.

Priorytet 1 -poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności – skorzystało łącznie 139.348 osób, główni beneficjenci to pracodawcy, pracownicy, bezrobotni i cudzoziemcy poszukujący pracy łączne nakłady 61,4 mln zł.

Priorytet 2 – dostosowanie kwalifikacji kadr do potrzeb rynku pracy. Skorzystały 28.522 osoby. Główni beneficjenci to nauczyciele, szkoły bezrobotni, pracownicy, studenci, uczniowie, bezrobotni i poszukujący pracy. Łączna kwota to 85,7 mln zł.

Priorytet 3 – promocja włączenia społecznego i zawodowego. Skorzystały 113.503 osoby. Kwota przeznaczona na działania to 282,1 mln zł.

Priorytet 4 – wzmacnianie efektywności podejmowanych działań 1.803 osoby skorzystały. Kwota przeznaczona na działania to 3,4 mln zł.

Łącznie z różnego rodzaju działań skorzystało 283,2 tys. osób, przy wydatkach na poziomie 434,4 mln zł.

Przedsięwzięcia miały na celu nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale również utrzymanie już istniejących. Ważne były szkolenia, a także działania w zakresie dokształcania pracowników, bezrobotnych, poszukujących pracy, studentów i uczniów, w celu dostosowania oferty pracowników do potrzeb rynku pracy, a także tworzenie terenów inwestycyjnych i wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw.

Lubuski Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok został omówiony podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, w poniedziałek 20 maja.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego