Emocje wyborcze opadły. Zwieńczeniem było „rozdanie kart” w radach miasta i powiatu. Posiedzenia obu rad zgodnie z przepisami były nagrywane i transmitowane na bieżąco w internecie. Radni, z różnym początkowo skutkiem, musieli korzystać z nowych urządzeń technicznych podczas głosowań czy zabierania głosu.

GMINA
W Ratuszu stary-nowy burmistrz Remigiusz Lorenz zwolnił miejsce w radzie, tym samym radną została Maria Kijak. Na przewodniczącą Rady Miejskiej wybrano Katarzynę Budych, nie miała kontrkandydatów.
Zastępcami zostali: Andrzej Chmielewski i Elżbieta Jarmolińska. Długie przerwy uczyniły sesję Rady Miejskiej nudną dla obserwatorów.

 *  *  *

POWIAT

W powiecie było znacznie ciekawiej. I przerwy krótsze. Na sali pojawiło się kilku radnych z miasta oraz grono zacnych przedsiębiorców, co wielu obecnych na bieżąco półszeptem komentowało.

Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany stosunkiem głosów 9:8 Tadeusz Jasionek, który pokonał Krzysztofa Marca. Ten stosunek głosów zaważył na wybraniu Grzegorza Gabryelskiego i Mieczysława Kurysia na wiceprzewodniczących rady, którzy pokonali Halinę Banaszkiewicz i Macieja Zawidzkiego.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Lech Malinowski/


Wybór na stanowisko starosty Agnieszkę Olender zaproponował Grzegorz Gabryelski, Bogumiła Czopa polecił radny Jerzy Gądek. W głosowani tajnym zwyciężyła sympatyczna kobieta. Stosunek głosów identyczny, jak poprzednie głosowania.

Na wicestarostę wybrano Zofię Plewę – 9 głosami, przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących.

Wybrano również członków zarządu rady powiatu. Zostali nimi: Dariusz Orzeszko, Zbigniew Świątek (10 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący) i Roman Nowak (9 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące).

Wspólna fotografia zakończyła sesję. Kolejna odbędzie się 30 listopada. Wówczas zostaną wybrane komisje. Od tej kadencji we wszystkich radach będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.Rada Powiatu międzyrzeckiego


Tekst i foto: Lech Malinowski