31 grudnia 2018 roku, u progu Nowego Roku, w opuszczonym budynku, w którym dawniej mieściło się Ognisko Muzyczne, oficjalnie został otwarty  Dzienny Dom Senior+. 

Budynek dawnego Ogniska Muzycznego miał swoistego pecha, zaliczył w przeszłości włamania i pożary, które w efekcie doprowadziły obiekt do kompletnej ruiny. Kolejne samorządy nie potrafiły problemu udźwignąć i budynek  przez wiele lat straszył mieszkańców swoim wyglądem.

W efekcie działań samorządu minionej kadencji, na czele z Marią Kijak, przewodniczącą Rady Miejskiej i burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, doprowadzono do przełomu w tej sprawie. Budynek w 2018 roku został poddany gruntownemu remontowi.

Na remont czeka jeszcze zdewastowana scena i amfiteatr, które na razie zostały zabezpieczone ogrodzeniem. Jak zapewnia burmistrz, środki na prace remontowe zostały już zabezpieczone. Kiedy rozpoczną się roboty, tego nie określono.

Powstanie Dziennego Domu Seniora+ w Międzyrzeczu było możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę Międzyrzecz dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

W 2018 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Modułu 1 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi blisko 78% ogólnego kosztu realizacji zadania. Całkowity koszt zadania publicznego w 2018 roku wyniósł 385 243,00 zł.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Małgorzata Czułup/


 

W uroczystości otwarcia Dziennego Domu „Senior+”  uczestniczyli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej , Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz władze samorządowe Gminy Międzyrzecz z burmistrzem Międzyrzecza Remigiuszem Lorenzem i przewodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną Budych na czele. Licznie przybyli także mieszkańcy Międzyrzecza, co zapewne zaskoczyło władze samorządowe, bo ledwie wszyscy mogli się pomieścić w sali, gdzie odbywała się część oficjalna. Część osób niestety musiała pozostać w holu i w pomieszczeniach sąsiadujących z główną salą. Najliczniejszą grupę stanowili zapewne słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oby w przyszłości tak licznie mieszkańcy chcieli uczestniczyć  w codziennej działalności Domu Seniora.

Część oficjalna została zarejestrowana. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej. W końcowej części materiału filmowego polecamy wywiad z burmistrzem Międzyrzecza, który kończąc swoją wypowiedź złożył wszystkim mieszkańcom gminy noworoczne życzenia.

WIDEO

Dzienny Dom Senior+ w przyszłości będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Przewidziano w nim 30 miejsc dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+, którzy zamieszkują na terenie Gminy Międzyrzecz. Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku. W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów, w tym usługi socjalne, między innymi zapewnione będą posiłki w formie cateringu. Planowane są zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, a także aktywności ruchowe (kinezyterapia), sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej i aktywizujące społecznie.
Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w DDS+ są odpłatne. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDS+ zostały podjęte uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Tabela opłat

Czytaj także:
Remont Ogniska Muzycznego
Most wstydu
Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej nadal stoi pusty