Jaki będzie przyszłoroczny budżet województwa lubuskiego. Jakie inwestycje się w nim znajdą? Zarząd województwa zaprezentował projekt budżetu na rok 2021, a w nim największe środki na transport i łączność, cyfryzację i nowoczesne technologie oraz ochronę zdrowia.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt budżetu 15 listopada, czyli w ustawowym terminie i został on skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii. Projekt otrzymały również wszystkie komisje sejmikowe, które już wydały pozytywne opinie.

„Proszę Państwa, to nie będzie łatwy rok, w związku z tym, że mamy kryzys gospodarczy” – uprzedziła marszałek Elżbieta Anna Polak i dodała – „Nie będziemy już mieli takich dochodów jak w tym roku, zwłaszcza w zakresie funduszy europejskich. Spadek dochodów dotyczy właśnie tej części związanej z funduszami europejskimi, ale ogólnie mówiąc Plan dochodów, porównując styczeń do stycznia niewiele się różni, bo na 2021 rok jest to kwota 534 mln, a było w styczniu 2020 roku 547 mln więc ta różnica jest niewielka. Natomiast wydatki wyniosą 556,5 mln, a wynosiły 604,8 mln. To jest właśnie ta różnica wynikająca z funduszy europejskich, około 50 mln mniej” – na wstępie poinformowała pani marszałek.

Jaka jest struktura wydatków? Pani marszałek zapewniła, że jeśli chodzi o część wydatków majątkowych, to one będą wciąż na wysokim poziomie 28,68 % ogółem planowanych wydatków. Natomiast wydatki bieżące, to 71% całości wydatków.

Marszałek podkreśliła, że Zarząd Województwa starał się nie zadłużać województwa w związku z prognozą kryzysu gospodarczego. Zgodnie z zapewnieniami zadłużenie ma być niemal na takim samym poziomie jak w 2020 roku (było 230 mln zł.). Przewidywany wzrost zadłużenia na 2021 rok to kwota 232 mln zł. Deficyt z jakim mieliśmy do czynienia w 2020 rok to kwota 57 mln. Natomiast w nadchodzącym roku planowana kwota deficytu została zmniejszona do 22 mln i w całości zostanie on pokryty z kredytu.

Planowane jest zaciągnięcie kredyty w wysokości 24 mln. Cały kredyt przeznaczony zostanie na realizację planowanych w województwie inwestycji.
„Mamy takie wskaźniki na przyszły rok, że ten kredyt możemy zwiększyć w celu realizacji inwestycji, które złożyliśmy do Krajowego Planu Obudowy. Wstępnie uzyskaliśmy promesę na 6 projektów, ale nie ma jeszcze decyzji, które będą realizowane. Dostaliśmy też decyzję na projekty kolejowe z programu Kolej plus, dlatego też zakładamy poprawki do budżetu” – wyjaśniła E. Polak.

Szczegóły związane z planowanym budżetem na 2021 rok możecie państwo uzyskać oglądając relację z telekonferencji prasowej.


W konferencji prasowej uczestniczą:

  • Marszałek Elżbieta Anna Polak,
  • wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn,
  • Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – PSL,
  • członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak,
  • Marcin Jabłoński Zarząd Województwa Lubuskiego Koalicja Obywatelska

Na co samorząd planuje przeznaczyć pieniądze w 2021 roku?

Transport, komunikacja, cyfryzacja

Najwięcej na dostępność transportową i teleinformatyczną – 55% ogółu wydatków. – „W dziale związanym z infrastrukturą i komunikacją zaplanowaliśmy ogromną kwotę ponad 250 mln zł. Mimo wielu niewiadomych i wątpliwości uznaliśmy, ż nie możemy przestać dbać o rozwój województwa i infrastrukturę transporotową” – wyjaśnił członek zarządu Marcin Jabłoński.
Olbrzymia kwota, bo aż 77 mln zł przeznaczona zostanie na organizację przewozów kolejowych. – „Wiąże się to z umową podpisaną na 10 lat, która reguluje naszą współpracę z firmą Polregio, która świadczy nam usługi w zakresie transportu kolejowego. Ta umowa pozwoliła nam zaplanować zakupy i działania. Zgodnie z jej zapisami powinniśmy dostać 13 szynobusów i 6 zmodernizować. Powstaną także dwa zaplecza techniczne w Rzepinie i Żaganiu” – dodał M. Jabłoński.
Dodatkowo województwo przeznaczy 22,8 mln zł na przewozy autobusowe. Wśród wydatków na infrastrukturę nie zabrakło tych na drogi, na które w przyszłorocznym budżecie zaplanowano kwotę 120 mln zł, z czego ponad 70 mln zł to środki na inwestycje.
„Będziemy kontynuować te prowadzone do tej pory zadania, ale też podejmować nowe przedsięwzięcia” – podkreślał członek zarządu.

Rozpędu nabiorą także projekty związane z cyfryzacją: e-urząd i e-zdrowie, czyli nowe usługi dostępne da mieszkańców, szczególnie ważne w kontekście zmian, jakie przyniosła ze sobą pandemia. W przyszłym roku ruszy także budowa Parku Technologii Kosmicznych – jednej z większych lubuskich inwestycji, której celem jest wsparcie innowacyjnej gospodarki. Dział związany z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przyszłorocznych wydatków.

Marcin Jabłoński mówił także o przygotowaniach do nowego unijnego rozdania. – „To będzie wyznacznikiem naszych przyszłorocznych działań” – zaznaczył.

Zdrowie jakość życia – na to stawiamy!
Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowała się ochrona zdrowia. – „Będziemy kontynuować modernizację onkologii w Zielonej Górze (2,5 mln zł) oraz utworzenie ośrodka geriatrii w Torzymiu (2 mln zł). Planujemy też rozpocząć nową inwestycję, czyli rozbudowę hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy 1 mln zł. Nowe zadanie to szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Chcemy to robić wspólnie z samorządami i na ten cel zapisaliśmy 1 mln zł” – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Lubuskie kontynuować będzie projekt dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie to już piąta edycja programu, na którą przeznaczono 500 tys. zł.
Realizowany będzie także projekt profilaktyki raka jelita grubego realizowany w ramach EFS. Na ten cel zapisano 1,6 mln zł. Samorząd wspierać będzie także kształcenie lekarzy. Na funkcjonowanie kierunku lekarskiego przeznaczono 3 mln zł, a na stypendia dla przyszłych medyków i pielęgniarek 1,3 mln zł.
„W obszarze zdrowia będziemy kontynuować też projekt walki z pandemią realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020” – dodała E. Polak.

Lubuskie bliżej obywatela
W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zabrakło środków na inicjatywy obywatelskie.
„Będziemy kontynuować wszystkie programy – budżety obywatelskie dla młodych, seniorów i obszarów wiejskich, ale wpisaliśmy także nowe zadanie – budżet inicjatyw samorządowych, na który chcemy przeznaczyć 6 mln zł. Chcemy rozmawiać z Lubuską Radą Samorządową, jak te środki inwestować” – wyjaśniła marszałek Polak.

Lubuskie inwestuje w kulturę, turystykę i edukację
W 2021 roku samorząd nie zapomni także o kulturze. – „Na ten cel łącznie z inwestycjami, które będą kontynuowane planujemy przeznaczyć 32 mln zł. Kontynuować będziemy wielkie inwestycje: modernizację teatru w Zielonej Górze, zakończenie modernizacji filharmonii oraz kompleksowego remontów w muzeum w Bogdańcu. Dokończymy również inwestycję związaną z rozbudową Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – poinformował wicemarszałek Łukasz Porycki.

W przyszłorocznym budżecie pojawią się także środki na dwa nowe programy związane ze sportem i turystyką. – „To Lubuska Baza Sportowa (1 mln zł) – program zakładający wsparcie małych projektów gmin i powiatów, które mają boiska sportowe oraz program rozbudowy infrastruktury turystycznej woj. lubuskiego na kwotę 500 tys. zł” – wyjaśnił wicemarszałek.
W obszarze edukacji duże projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę 4,5 mln zł realizować będą dwa lubuskie MEDYKI. Projekty te związane są z podnoszeniem kompetencji uczniów i nauczycieli. Samorząd będzie realizował także działania w obszarze polityki społecznej. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie wsparcie remontu nowej siedziby domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży w Zielonej Górze. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano pół miliona złotych. Zadanie realizowane będzie we współpracy z miastem Zielona Góra.

Wsparcie dla obszarów wiejskich
Ważnym obszarem w budżecie województwa jest także rolnictwo, środowisko i wsparcie obszarów wiejskich. „Będziemy kontynuować prace związane z opracowanie audytu krajobrazowego, co jest szczególnie ważne w województwie o tak bogatym potencjale naturalnym. Ważnym punktem będzie także dofinansowanie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę dróg dojazdowych do pól. Przeznaczymy także dodatkowe środki dla gmin na renowacje zbiorników wodnych, co jest szczególnie ważne w kontekście dotykającej nas coraz częściej suszy” – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Poinformował jednocześnie, że na beneficjentów czekają jeszcze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – „Będzie konkurs z alokacją kilkanaście milionów złotych na drogi gminne i powiatowe. Rozstrzygniecie na wiosnę. Również wsparcie dla lokalnych grup działania, które mocno stawiają na zatrudnianie mieszkańców i rozwój swoich firm” – wyjaśnił.
Do dyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich jest także specjalny budżet obywatelski.
„Ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln zł. Kontynuowany będzie program nawadniania boisk – chodzi o racjonowanie wody i poprawę warunków do uprawiania sportów na terenach w wiejskich” – wyjaśnił wicemarszałek.

Lubuskie postawi także na promocję zdrowej żywności poprzez przystąpienie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz realizację programu Kupuj lokalnie.

Lubuskie otwarte na świat
Lubuskie kontynuować będzie także działania z zakresu współpracy zagranicznej. Jednak, jak podkreśla członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, są one uzależnione od decyzji polskiego rządu związanych z unijnym budżetem. – „Jeżeli budżet będzie zawetowany będzie problem z Interregiem, który będzie niższy niż w poprzednim rozdaniu” – wyjaśnił.
Drugą determinantą kontaktów z partnerami zza granicy jest sytuacja epidemiczna, która w tym roku uniemożliwiła tradycyjne kontakty. Na przyszły rok zaplanowano jednak rozpoczęcie działalności w ramach Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa, organizację 7. szczytu Partnerstwo Odry oraz obchody 20-lecia współpracy z Brandenburgią.

Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna samorząd województwa będzie także promował region w kraju i za granicą. W planach jest dofinansowanie dla festiwali: filmowych i muzycznych, Święto Województwa Lubuskiego oraz kontynuacja realizacji projektu w zakresie promocji gospodarczej. Pojawi się też nowy projekt – Patent na Lubuskie promujący innowacje.

Projekt budżetu trafi teraz pod obrady sejmiku i będzie procedowany podczas sesji 21 grudnia.

Są pieniądze na darmowe badania profilaktyczne
Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego zarząd województwa rozstrzygnął konkurs i przeznaczył prawie 3 mln na badania profilaktyczne skierowane do kobiet. – „Profilaktyka daje szanse na wyleczenie” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego
Dzięki rozstrzygnięciu konkursu przez zarząd województwa uda się w sumie zrealizować dwa projekty. Za jeden z nich odpowiada Urząd Marszałkowski. Będzie realizowany m.in. w partnerstwie z przychodniami z całego regionu. Celem zadania jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej z powiatów: gorzowskiego, sulęcińskiego, nowosolskiego, żarskiego i miasta Gorzowa Wlkp. oraz na badania profilaktyczne raka szyjki macicy z powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego i miasta Zielona Góra.

„Panuje epidemia i choć działamy w trudnych warunkach, robimy wszystko, aby dbać o zdrowie Lubuszan. Zachęcam do badań profilaktycznych, bo jeśli już chorować to świadomie. Profilaktyka daje o wiele większe szanse na wyleczenie, dlatego warto po nią sięgać” – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania spowoduje wzrost poziomu wykrywalności tych nowotworów. W projekt wpisano działania wspierające, informacyjne i edukacyjne podejmowane w latach trwania projektu 2021-2023. Zaplanowano, że zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne raka szyjki macicy i piersi nastąpi m. in. poprzez utworzenie 8 specjalnych punktów na terenie województwa w powiatach określanych jako tzw. białe plamy. Możliwy będzie także zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi w czasie realizacji projektu.

Osoby zgłaszające się do Punktów otrzymają pełną informację na temat znaczenia profilaktyki nowotworowej, np. dla kogo, jakie badania i gdzie można je wykonać. W punktach rozdawane będą materiały edukacyjne oraz gadżety z hasłami przypominającymi o potrzebie wykonywania badań. W ramach realizacji projektu zaplanowano także konferencje, pikniki zdrowia, warsztaty kulinarne, podczas których specjalista dietetyk pomoże ustawić dietę, która ma diametralne znaczenie w leczeniu i profilaktyce nowotworów.

Zadanie Nowego Szpitala w Szprotawie
Drugi projekt, który decyzją zarządu województwa lubuskiego otrzyma dofinansowanie, to zadanie realizowane przez Nowy Szpital w Szprotawie. Placówka będzie działać w partnerstwie z lecznicą im. dr. nauk med. Radzimira Śmigielskiego. Także w tym przypadku chodzi o zachęcenie kobiet do badań cytologicznych. Projekt przewiduje dotarcie do 1840 pań z regionów stanowiących tzw. „białe plamy”, czyli powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, żagańskiego oraz żarskiego.

Zadanie będzie realizowane od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r. Będzie mu towarzyszyć wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym szyjki macicy oraz realizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących edukacji prozdrowotnej.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego