Lubuskie stać będzie na czele regionów do końca 2020 r.

Laska marszałkowska, symbol przewodnictwa w Konwencie Marszałków dotarła do naszego regionu z województwa podkarpackiego. – „Samorząd województwa lubuskiego objął prezydencję w Konwencie Marszałków RP. Ostatni Konwent w Lubuskiem odbył się 8 lat temu, a goście obrad do dziś wspominają nasz region bardzo dobrze. W tym roku zapraszamy do Lubniewic, Zielonej Góry i Mierzęcina” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie stać będzie na czele regionów do końca 2020 r.

  Terminy i miejsca
I Konwent odbędzie się w Lubniewicach w terminie 30 lipca – 1 sierpnia br. – „To doskonała okazja do promocji regionu, tym bardziej, że Polacy nie planują w tym roku wyjazdów za granice. Chcemy promować region, który jest „wart zachodu”. Chcemy wykorzystać czas wakacji i pokazać nasze produkty turystyczne, wspaniały klimat, jeziora, przyrodę, dziedzictwo kulturowe” – mówi marszałek.

II Konwent odbędzie się w Zielonej Górze w terminie 23-25 września br. – „Pragniemy pokazać naszym gościom prawdziwe winobranie, zatem zaprosimy ich na naszą lubuską samorządową winnicę” – mówi marszałek.

III Konwent odbędzie się na północy województwa w Mierzęcinie w terminie 25-27 listopada br.

  Stanowiska, tematy, goście 
– „To trudny i wyjątkowy czas mierzenia się z pandemią koronawirusa. Dlatego tematem wiodącym obrad będzie ochrona zdrowia, przygotowanie do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 i prace nad programami operacyjnymi, wykluczenie społeczne, nowoczesna edukacja, ochrona środowiska” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie przejęło stanowiska, które nie zostały przyjęte i będzie kontynuować prace nad nimi – fundusz kolejowy, dziedzictwo kulturowe, skutki pandemii.

„W  Lubniewicach mamy już potwierdzonych gości i tematy. Rozmawiać będziemy o budżecie Unii Europejskiej i strukturach programu” – mówi marszałek. Udział potwierdził Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który powie o budżecie Unii, sytuacji Europy w czasie pandemii. W panelu pt. „REACT-UE i przygotowania okresu programowania 2021-2027” weźmie udział Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Jak podkreślała marszałek widzimy potrzebę edukacji europejskiej i integracji europejskiej. Przyjadą do nas przedstawiciel stowarzyszenia „My obywatele Unii Europejskiej” – Olgierd Łukaszewicz – założyciel fundacji i Jan Truszczyński, który jest przedstawicielem Konferencji Ambasadorów RP.

Edukacja seksualna to kolejny temat. – „Lubniewice kojarzą się nam z miłością. Będziemy rozmawiać o relacjach w związkach w dobie pandemii. Zaprosiliśmy autorytet w tej dziedzinie prof. Zbigniewa Izdebskiego” – podkreśla marszałek.

W panelu „Wsparcie samorządów w walce z pandemią COVID-19, leczenie pacjentów z COVID-19 w polskich szpitalach” weźmie udział Jacek Smykał – Kierownik Klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Zaproszono także Małgorzatę Jarosińską-Jedynak- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego.

  Atrybut przewodnictwa województwa w Konwencie
Laska Marszałkowska stanowi atrybut przewodnictwa danego województwa w Konwencie. Wykonana jest z toczonego drewna, o długości 196 cm. Laska składa się z głowicy, trzonu i zakończenia ze stopką. Głowica o długości 20 cm wykonana jest z metalu i wieńczy ją godło Rzeczypospolitej Polskiej. Trzon o wysokości 178 cm, w formie półobręczy z metalu, na których umieszczane są kolejno tabliczki z imionami i nazwiskami Przewodniczących Konwentu.
Dolna część laski zakończona stopką o wysokości 6 cm wykonana jest z metalu. Laska Marszałkowska może być używana podczas posiedzeń Konwentu, do otwierania i zamykania posiedzeń oraz zaprowadzania ładu i porządku podczas posiedzeń.

  Konwent Marszałków Województw RP
Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Czytaj także:
Lubniewicki zespół pałacowy wraca do życia
W drugą rocznicę podpisania porozumienia
BRIEFING W LUBNIEWICKIM PAŁACU
Śmieci to nie tylko kłopoty. Można z nich produkować zieloną…
Nie ma silnej Polski bez silnych samorządów
Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO na terenie województwa lubuskiego
Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe 2020


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego