Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz z LGD Między Odrą a Bobrem prowadzi konkurs na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie”.

To już 4 edycja naszego konkursu, w ramach którego wsparto już blisko 300 wnioskodawców z województwa lubuskiego. Na tegoroczny nabór wniosków przeznaczona została kwota 280.000,00 zł.

O mikrodotacje mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz grupy nieformalne i samopomocowe, a także patroni (doświadczone organizacje) z terenu województwa lubuskiego m.in. na aktywizację lokalnego środowiska czy własny rozwój. W tym roku promowane będą oferty ukierunkowane na zwalczanie lub niwelowanie skutków epidemii koronawirusa w lokalnych społecznościach.

Maksymalne wartości mikrodotacji wynoszą:

  • 5 000,00 zł dla młodych organizacji pozarządowych, KGW oraz patronów
  • 4 000,00 zł dla grup nieformalnych i samopomocowych

Termin składania wniosków trwa do 17.05.2020 r.
Informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i niezbędne załączniki znajdują na stronie www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl

Terminy szkoleń on line: 08.05.2020, 15.05.2020

Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia online, wystarczy że wyślesz do nas mail na adres fio.lubuskie@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując „szkolenie”.

Projekt realizowany z wsparcia Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 –2020.