Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu radni uchwalili nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które będą obowiązywały w 2018 roku.

  Taniej nie będzie

Opłaty w 2017 r.

Niestety koszty związane z korzystaniem z dobrodziejstwa wodociągów i kanalizacji w nadchodzącym roku tańsze nie będą.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska uchwaliła nową taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. określającą ceny i stawki opat za:

1.       Dostawę wody

Stawki opłat za wodę w 2018 roku

2.       Odbiór ścieków

Stawki opłat za ścieki w 2018 roku

 

3.       Przekroczenie określonych w umowie warunków, jakości ścieków kanalizacyjnych – określonych w zł za kg ładunku zanieczyszczenia ponad wartość umowną, w przypadku zawiesiny łatwo odpadającej za m3 ładunku zanieczyszczenia.

4.       Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wykonanego przez odbiorcę usług w wysokości 90,72 zł za przyłącze oraz 45,36 zł za każde dodatkowe, jednocześnie odebrane przyłącze.

 

Oby wraz ze wzrostem opłat za wodę wodociągową wzrosła także jej, jakość. Czy tak będzie zobaczymy już niedługo. Jak na razie docierają do nas głosy, że woda jest twarda i zawiera bardzo dużo osadów, co widać choćby w naszych czajnikach.


1 Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566