pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich świętowaliOd 20 lat budują i modernizują drogi, od 20 lat poprawiają dostępność komunikacyjną regionu i dbają o bezpieczeństwo na naszych drogach – pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich świętowali dziś okrągły jubileusz.

„Dziękuję wam za tę wielką odpowiedzialność, za to, że jesteście marką regionu lubuskiego, bo wszyscy w Polsce zazdroszczą nam jakości dróg. I to jest wasza zasługa. Zazdroszczą nam dostępności” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

ZDW zakresem swego działania obejmuje obszar administracyjny województwa lubuskiego, zarządza m.in. siecią dróg o łącznej  długości 1506,624 km, utrzymuje 132 mosty o łącznej długości 3,79 km, 11 wiaduktów o łącznej długości 229 m oraz 800 przepustów o łącznej długości 10 km.

Zarząd utrzymuje również cztery przeprawy promowe w Milsku, Pomorsku, Brodach i Połęcku. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że ZDW to instytucja, która realizuje zadania w ramach najważniejszego lubuskie priorytetu.

marszałek Elżbieta Anna Polak
marszałek Elżbieta Anna Polak

„Po pierwsze Zarząd Dróg Wojewódzkich to instytucja pierwszego kontaktu. Po drugie to adresat największej liczby interpelacji radnych. I po trzecie w ciągu ostatnich 10 lat naszej współpracy budowa dróg i poprawa dostępności transportowej to niezmiennie numer jeden wśród naszych priorytetów” – zaznaczyła.

Tylko na przestrzeni minionych 10 lat Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował 393 inwestycje o łącznej wartości 634 mln zł, z czego 537 mln to środku UE.

„To wielka odpowiedzialność. Te najbardziej znaczące inwestycje to obwodnica Babimostu, Nowego Kisielina, Drezdenka, Rzepina, Chlastawy. To także mosty. Ten pierwszy łączący Małomice ze Szprotawą pamiętam doskonale. I teraz most w Skwierzynie i budowany most w Milsku. Przed nami kolejne inwestycje, bo mamy program budowy i modernizacji dróg. Wszystko to jest bardzo przewidywalne  tego oczekują od nas mieszkańcy” – podkreślała marszałek.

Pracownikom ZDW gratulowali także senatorowie Waldemar Sługocki i Władysław Komarnicki.
„Każdego dnia macie powód do dumy, że rzetelnie wykonujecie swoją pracę. Działacie sprawnie i odpowiedzialnie także dzięki środkom unijnym, bo te wielkie modernizacje nie byłyby możliwe bez naszej obecności we wspólnocie” – zaznaczył senator Sługocki.

Łącznie z udziałem środków UE zrealizowano:

  • na ciągach dróg – 77 projektów,
  • wybudowano 14 obwodnic.

Obecnie ZDW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizuje
12 projektów na ciągach dróg oraz dwa projekty obejmujące:

  • „Budowę obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”,
  • „Budowę mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II”.

Wartość całkowita 14 projektów w realizacji wynosi 270,05 mln zł, w tym dofinansowanie 225,80 mln zł.
Podczas uroczystości uhonorowano pracowników najdłużej pracujących w instytucji.


 Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Marzena Toczek
Zdjęcia:  Krzysztof Kubasiewicz