Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorstw

W związku z pandemią COVID-19 zarząd województwa wprowadza  instrumenty łagodzące skutki pandemii w odniesieniu do przedsiębiorców lubuskich korzystających z instrumentów finansowych – pożyczek i poręczeń kredytowych ze środków RPO-L2020 oraz środków będących w dyspozycji ZWL.

Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

 • wprowadzenie 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych (tzw. wakacje kredytowe) oraz adekwatne wydłużenie terminu na rozliczenie jednostkowej pożyczki;
 • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców.
 • Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy mają prawo do:
 • zwiększenia z 60% do 80% poręczenia kwoty kredytu w ramach pomocy de minimis ;
 • zwiększenia limitu wartości poręczeń;
 • uelastycznienia zasad rozliczania jednostkowych transakcji oraz modyfikować harmonogramy spłat;
 • modyfikowania terminów sprawozdawczych oraz indywidualnego występowania w zakresie innych operacji w kwestii współpracy Pośredników Finansowych z ZWL, dla których skutki obecnej sytuacji są także odczuwalne.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego przyjął 20 marca 2020 r. następujące rozwiązania dla jak najszybszego wprowadzenia w życie środków zaradczych wobec firm, które korzystają ze wsparcia zwrotnego w ramach instrumentów finansowych wdrażanych przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (Rozwiązania zostaną wprowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego z mocą od 20 marca 2020 r., dotyczą środków unijnych RPO-L2020):

 • wprowadzenie, z mocą obowiązującą od 20 marca 2020 r., modyfikacji w warunkach instrumentów pożyczkowych, które w największym stopniu mogą wesprzeć przedsiębiorców w pierwszych miesiącach pandemii, tj. zapewnienie dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań, wraz z wydłużeniem okresu finansowania oraz wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych;
 • wprowadzenie w życie modyfikacji, o których mowa wyżej odbędzie się dwuetapowo:
 • poprzez wystosowanie informacji do Pośredników Finansowych o przyjętym rozwiązaniu i obowiązku wprowadzenia ich w życie od dnia 20 marca 2020 r.;
 • zawarcie aneksu do umów operacyjnych.

Czytaj także:
50 mln na walkę z koronawirusem
Koronawirus. Ułatwienie funkcjonowania małego biznesu
Związek Województw RP o walce z koronawirusem
Rozmowa z Prezesem Zarządu Szpitala w Międzyrzeczu


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego