3… 2… 1… Start. Rusza konkurs dla organizacji pozarządowych na promocję województwa lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Elżbieta Anna Polak , marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Anna Polak , marszałek Województwa Lubuskiego

Do rozdysponowania w województwie jest 200 tys. zł. – „Wydarzenia sportowe i sportowcy to nasza marka znana w całej Polsce, a także na świecie, dlatego zasługują na wsparcie” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Na oferty czekamy do 7 lutego.

We wtorek 15 stycznia Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Na wsparcie zadań – zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – przeznaczona została kwota 200 tys. zł.

Oferty należy składać do 7 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Więcej informacji na BIP.