marszałek Elżbieta Anna Polak
marszałek Elżbieta Anna Polak

„Samorząd jest fundamentem wolej Polski” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Filharmonii Zielonogórskiej. W tym roku polski samorząd świętuje 28 urodziny.


„Przez te 28 lat mogliśmy przekonać się, że to my samorządowcy naprawdę zmieniliśmy Polskę. Widzimy zagrożenia, ale samorząd ma potencjał, bo ma fantastycznych ludzi” – dodała marszałek.

Podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że przez 28 lat polski samorząd był wzmacniany, a teraz jest zagrożony. – „Teraz rząd odwraca się od samorządu. To są fundamentalne zmiany. Samorząd traci nawet wielkie kompetencje, a samorządowcom obniża się wynagrodzenia. Dlaczego? Za co? Bo pani premier Beata Szydło wypłaciła sobie i swoim kolegom wielotysięczne nagrody. A  może po prostu chodzi o to, żeby nas zniechęcić do jesiennych wyborów. Ja się nie dam! Na pewno będę kandydować. Mam nadzieję, że Wadim Tyszkiewicz również i Jacek Sauter, i Marek Cebula, i Marcin Jabłoński. Idziemy do wyborów samorządowych po to, żeby wygrać samorząd. Po to, żeby w przyszłym roku wygrać wolną Polskę” – zaznaczyła.

Organizatorem wydarzenia było Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Jego przewodniczący Wadim Tyszkiewicz podziękował lubuskim samorządowcom za ich ciężką pracę na rzecz swoich małych ojczyzn. – „To wy tworzycie współczesną Polskę. Samorząd jest podstawą sukcesu Polski. Brońmy więc samorządu jak niepodległości!” – podkreślał.

Uroczystość była okazją do uhonorowania samorządowców. Medale za długoletnią służbę otrzymali:
Złote:
– Jerzy Adamowicz – Wójt Gminy Brzeźnica
– Krystyna Bryszewska – Wójt Gminy Dąbie
– Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica
– Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz
– Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk
– Michał Morżak – Wójt Gminy Lipinki Łużyckie
– Tomasz Niesłuchowski – Wójt Gminy Żagań
– Leszek Olgrzymek – Wójt Gminy Bytnica
– Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec
– Bernard Radny – Burmistrz Babimostu
– Józef Rubacha – Burmistrz Szprotawy
– Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy
– Ryszard Stanulewicz – Burmistrz Torzymia

Srebrne:
– Stanisław Kozłowski – Burmistrz Ośna Lubuskiego
– Dariusz Straus – Wójt Gminy Siedlisko

Brązowe:
– Bartłomiej Barczak – Burmistrz Gubina

Odznaką honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego uhonorowany został Senator RP Waldemar Sługocki. Podziękował on samorządowcom za ciężką pracę. – „Szczególnie chcę państwu podziękować za to, jak doskonale pozyskujecie środki europejskie. Polska jest absolutnie liderem jeżeli chodzi o państwa aktywności. Mam nadzieje, że samorząd będzie święcił kolejne sukcesy” – mówił.

Wykład na temat „Konstytucyjnej pozycji samorządu terytorialnego w Polsce”  prof. dr. hab. Marcin Matczaka pt. natomiast na temat  „Budowania samorządności w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1981 roku”, który zaprezentował dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ.


Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego