W czwartek – 17 stycznia w Gdańsku rozpoczęły się uroczystości związane z pożegnaniem tragicznie zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

  Pożegnanie Prezydenta
W piątek pożegnają go także samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele województw. O godz. 15:00 w gdańskim Nowym Ratuszu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Związku Województw RP. Województwo lubuskie reprezentować będą marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak.

Śp. Prezydenta Pawła Adamowicza pożegna samorządowa rodzina. Do Gdańska przyjadą przedstawiciele korporacji samorządowych, tj.: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Trumna z ciałem Pana Prezydenta będzie wystawiona w Europejskim Centrum Solidarności, skąd o 18 stycznia br. o godz. 17:00 nastąpi jej wyprowadzenie i przejście do Bazyliki mariackiej. Tam też w  sobotę, 19 stycznia odbędą się uroczystości pogrzebowe.

WOŚP
WOŚP

  Sobotnia zbiórka Fundacji WOŚP w Gdańsku
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na prośbę rodziny śp. Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza, zdecydowała się przeprowadzić zbiórkę wśród osób uczestniczących w sobotnich uroczystościach pogrzebowych. Datki na rzecz WOŚP, lub na wspólnie kwestującą Fundację Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza, zastąpić mają – zgodnie z wolą rodziny – przynoszenie kwiatów i zniczy w hołdzie Zmarłemu.

Zbiórka przeprowadzona będzie przez wolontariuszy WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oświadcza, iż zebrane podczas kwesty środki zostaną również przez nią spożytkowane na zakup sprzętu medycznego i doposażenia dla gdańskiego Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza, placówki szczególnie bliskiej śp. Prezydentowi Gdańska.

Zbiórka stanowić będzie kontynuację 27. Finału WOŚP. Wolontariusze posługiwać się będą finałowymi identyfikatorami oraz skarbonkami oznaczonymi symboliką żałobną. Rozdawać będą także darczyńcom czerwone serduszka WOŚP.

Zbiórka prowadzona będzie z pełnym poszanowaniem powagi sytuacji i jest dla Fundacji przede wszystkim wyrazem szacunku dla woli bliskich Zmarłego.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka