Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

W dniu 28 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się robocze spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu międzyrzeckiego.

W spotkaniu, któremu przewodniczyła Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki uczestniczyli: Arletta Stachecka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, Halina Działoszyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie, Maciej Rębacz, dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu oraz Artur Duda, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
W spotkaniu uczestniczyli także: wicestarosta, Zofia Plewa, Andrzej Sobczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnik Powiatu Remigiusz Biłous.

Rozmowy dotyczyły bieżących zagadnień funkcjonowania jednostek oświatowych i wychowawczych oraz planów rozwojowych tych placówek.

FOTORELACJA


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu