Zlikwidowana została poważna przeszkoda w postaci wysokich schodów wiodących do siedziby starostwa powiatowego w Międzyrzeczu.

Osoby niepełnosprawne doświadczają różnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Wśród trudności, które są zmuszone pokonywać znajduje się również nieprzyjazne, naznaczone licznymi przeszkodami środowisko życia. Różnorodne bariery są związane przede wszystkim ze specyfiką i rodzajem niepełnosprawności.  Życiowe możliwości osób niepełnosprawnych ogranicza brak akceptacji, niemożność swobodnego poruszania się, brak dostępności do obiektów użyteczności publicznej, brak dostępności do środków transportu publicznego czy też przeszkody w komunikacji.

Osoby niepełnosprawne z powiatu międzyrzeckiego mają obecnie powody do radości. Przy budynku Starostwa zamontowano nową pochylnię, która ułatwi dotarcie do obiektu osobom poruszającym się na wózku. Z kolei uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu dostali nowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Obie inwestycje zostały dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 – „Budynek dotychczas posiadał możliwość wejścia dla osób niepełnosprawnych po przez platformę, która umożliwiała dostęp do naszego biurowca. Niemniej winda ta została na przestrzeni lat już wysłużona i zużyta, wobec tego widzieliśmy sami potrzebę i konieczność zrealizowania takiej inwestycji, która w jakiś sposób ułatwi dostęp do biurowca osobom niepełnosprawnym. Inwestycję mogliśmy zrealizować dzięki współpracy z PFRON i samorządami gminnymi. Na udogodnieniu skorzystają nie tylko osoby, które załatwiają sprawy samorządowe w Starostwie, ale wszyscy, którzy wybiorą się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Oddziału ZUS oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znajdującego się w tym samym budynku. Z udogodnienia skorzystają także rodzice z wózkami dziecięcymi” – mówi Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki.

W związku z tym 11 lutego 2020 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanej pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy budynku Starostwa. Wsparcie ze strony PFRON wyniosło w tym przypadku 17 566,55 zł.

Dokonano w tym dniu również uroczystego przekazania mikrobusa marki Renault Trafic dofinansowanego ze środków Funduszu. Na zakup auta na potrzeby Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu Powiat Międzyrzecki otrzymał 80 000,00 zł.  Użytkowany dotąd, stary, 25 letni Volkswagen Sportsvan od początku swojego istnienia miał już przejechane ponad 750 tys. kilometrów. Stan techniczny auta uniemożliwiał już przewożenie dzieci.

W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzej Gonia, Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender, Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek, a także Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu Dariusz Orzeszko.

Oba projekty zostały zrealizowane w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Bariery architektoniczne w mieszkaniach, szkołach, przychodniach, na ulicach, w parkach stanowią nadal ogromne utrudnienia w życiu codziennym osób mających problem z poruszaniem się. Często całkowicie uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Dlatego likwidacja barier architektonicznych stanowi jedno z podstawowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

FOTORELACJA


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu