W dniu dzisiejszym (16.04) starosta Agnieszka Olender uczestniczyła w wideokonferencji z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz starostów lubuskich.

Spotkanie dotyczyło wdrożonych przez Ministerstwo Rodziny instrumentów pomocowych chroniących rynek pracy. Rozmawiano o realizacji przygotowanych przez resort rozwiązań dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej. Rozpoczęto już wypłatę wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy świadczenia postojowego.
Na dzień dzisiejszy Powiat Międzyrzecki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem otrzymał kwotę 6 mln zł na realizację programów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Na wszystkie formy zlecone powiatowym urzędom pracy zostały ogłoszone nabory.

 •  niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. – nabór wniosków ogłoszony został w dniu 02.04.2020 r.
  Na dzień 16.04.2020 r. do PUP w Międzyrzeczu wpłynęły 197 wnioski. Rozpatrzono 61 wniosków, wypłacono 55 pożyczek na łączną kwotę 275 tys. zł. Środki Funduszu Pracy otrzymaliśmy 14 kwietnia br.;
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń
  pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – nabór wniosków ogłoszony został w dniu 03.04.2020 r. Zgodnie z zasadami nabór wniosków trwa 14 dni. Do dnia 15.04.2020 r. do PUP w Międzyrzeczu wpłynęło 8 wniosków;
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia
  działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – nabór wniosków ogłoszony został w dniu 03.04.2020 r. Zgodnie z zasadami nabór wniosków trwa 14 dni. Do dnia 15.04.2020 r. do PUP w Międzyrzeczu wpłynęło 8 wniosków;
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń
  pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych – nabór wniosków ogłoszony został w dniu 03.04.2020 r. Nie wpłynął żaden wniosek.
Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki

Poza pożyczkami, które udzielane są ze środków krajowych Funduszu Pracy, pozostałe wsparcie (dofinansowania) będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla pracowników do 30 roku życia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i dla pracowników pow. 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Tarcza antykryzysowa to pakiet instrumentów, które mają pomóc firmom przetrwać trudny czas wywołany przez pandemię koronawirusa.
Zachęcamy przedsiębiorców z Powiatu Międzyrzeckiego do korzystania z oferowanych form wsparcia.
Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą Państwu pracownicy PUP.


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu