OGŁOSZENIE

Na podstawie protokołów nadesłanych z 56 obwodowych komisji wyborczych Powiatowa Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu ustaliła wyniki wyborów w Powiecie Międzyrzeckim.

Z protokołu  sporządzonego dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Międzyrzeczu dowiadujemy się, między innymi o tym, że:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wynosiła:  4 5816;

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w części A spisu oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) wynosiła:  2 3715;

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania
wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania), to:  27;

Liczba kart wyjętych z urny,  to:  2 3721;

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) to:  38;

Liczba kart ważnych to:  2 3683;

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) to:  1 541;   w tym z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list to:  841, oraz z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata to:  700.

 Prawo do uczestniczenia w podziale mandatów *1   uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1.    Lista nr 2 — KOMITET WYBORCZY PSL —  7 567
2.    Lista nr 11 — KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW  —  8 401
3.    Lista nr 12 — KWW 3XM  — 5 323

Wobec niespełnienia warunku*1   prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1.  Lista nr 10 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  — 851

Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła wyniki wyborów w okręgach:

 Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty.
Komisja stwierdziła, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 2
1 mandat dla listy nr 11
1 mandat dla listy nr 12

Radnymi zostali wybrani:
1.  GABRYELSKI Grzegorz z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
2.  BARSKI Piotr Krzysztof z listy nr 11 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW
3.  JASIONEK Tadeusz z listy nr 12 KWW 3XM

 Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów.
Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
3 mandaty dla listy nr 2
2 mandaty dla listy nr 11
2 mandaty dla listy nr 12

Radnymi zostali wybrani:
1.  PLEWA Zofia Teresa z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
2.  NOWAK Roman z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
3.  LORENZ Radosław Rafał z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
4.  MARZEC Krzysztof Stanisław z listy nr 11 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW
5.  GĄDEK Jerzy Jan z listy nr 11 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW
6.  JARMOLIŃSKI Tomasz z listy nr 12 KWW 3XM
7.  ANTONOWICZ Kazimierz z listy nr 12 KWW 3XM

 Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty.
Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 2
1 mandat dla listy nr 11

Radnymi zostali wybrani:
1.  ORZESZKO Dariusz Robert z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
2.  KURYŚ Mieczysław Józef z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
3.  BANASZKIEWICZ Halina Maria z listy nr 11 KWW POWIAT DLA
MIESZKAŃCÓW

 Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty.
Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 2
2 mandaty dla listy nr 11
1 mandat dla listy nr 12

Radnymi zostali wybrani:
1.  KOWALEWSKI Michał z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL
2.  ZAWIDZKI Maciej Sławomir z listy nr 11 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW
3.  SMOLEŃ Agata z listy nr 11 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW
4.  ŚWIĄTEK Zbigniew Józef z listy nr 12 KWW 3XM


*1
Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych z pkt 10, której uzyskanie stanowi warunek udziału list w podziale mandatów


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię