Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak, podczas marcowej sesji wręczyły „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Wyróżnienia przyznano: Jacek Bełz, Krystyna Magdziarek, Wanda Świdzińska, Ewa Zdrowowicz-Kulik, Kazimierz Zieliński oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli.  

Warto odnotować, że wśród nagrodzonych znajdują się dobrze nam znani mieszkańcy naszego powiatu, których mieliśmy okazję obserwować podczas wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym regionie.

W uznaniu zasług dla regionu Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”:

  Jacek Bełz

 • społecznik i przedsiębiorca,
 • wspiera Stowarzyszenie „Szansa” podczas corocznych prezentacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie oraz okoliczne kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • popularyzator idei dawstwa szpiku,
 • współpracuje z Domami Pomocy Społecznej w powiecie międzyrzeckim,
 • wspiera organizację Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego,
 • inicjator i wykonawca „Jadłodzielni” – miejsca, gdzie można podzielić się posiłkiem z potrzebującymi,
 • od ponad 20 lat przedsiębiorca w branży gastronomii i hotelarstwa,
 • Od początku organizacji ćwiczeń zespołów ratowniczych, których inicjatorem jest Mirosław Janz MEDLINE, w naszym mieście, jest ich sponsorem i wielkim orędownikiem. Impreza od lat promuje Miedzyrzecz i nasze województwo z bardzo pozytywnym przekazem.
 • Jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lubuski Region Turystyczny” w Międzyrzeczu, która poprzez swoje działania reklamuje Ziemię Międzyrzecką i Województwo Lubuskie na różnego rodzaju targach i innych inicjatywach turystycznych.
 • Od ponad 20 lat przedsiębiorca działający najprężniej w powiecie międzyrzecki, ale z powodzeniem również w Gorzowie i innych miejscowościach. Zawodowo zajmujący się gastronomią i hotelarstwem. Prowadząc firmę od 1999 r. wykształcił ponad 100 uczniów w zawodzie kucharz. Daje zatrudnienie kilkudziesięciu osobom w Międzyrzeczu, Gorzowie oraz miejscowościach ościennych. Od 25 lat w związku, mąż Beaty, nauczycielki, ojciec dwójki dzieci, 9-letniej Hani i 21-letniego Kacpra, którym zaszczepił ideę pomocy potrzebującym i słabszym.

„Bardzo dziękuję Kapitule, która wśród wielu zgłoszonych osób wybrała również mnie i doceniła moje działania oraz Stowarzyszeniu SZANSA ( i kilkunastu innym podpisanym pod wnioskiem ) które zgłosiło moją kandydaturę do tego zaszczytnego tytułu. Jestem szczęśliwy, że moje działania zostały docenione przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Dziękuję i zapewniam że to wyróżnienie będzie mnie motywowało do dalszej pracy na rzecz województwa Lubuskiego a w szczególności Powiatu Międzyrzeckiego”– mówi Jacek Bełz.

  Krystyna Maria Magdziarek

 • 35 lat pracowała jako nauczycielka historii,
 • od 2010 do 2015 roku Prezes Stowarzyszenia Miłośników Trzciela,
 • organizator spotkań polsko-niemieckich z dawnymi mieszkańcami Trzciela mieszkającymi obecnie w Niemczech,
 • członek Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów,
 • inicjator i koordynator akcji międzypokoleniowej „Czytelnia bez granic”, której celem jest popularyzowanie starych baśni czytanych przedszkolakom przez seniorów,
 • organizator konkursu wojewódzkiego dla kobiet działających społecznie na rzecz swoich środowisk „Bohaterki dnia codziennego – kobiety aktywne”.

  Wanda Świdzińska

 • w 2005 r. powołała do życia Stowarzyszenie Kobiet „Babska Agencja Rozwoju” inicjując organizowanie imienin Anny w ramach „Lata Muz Wszelakich”,
 • w 2011 zainicjowała powołanie Stowarzyszenia „Nowosolska Akademia Rozwoju”,
 • w latach 2011 i 2012 współorganizowała „Jarmark Łużycki” i „Spotkanie z Mikołajem” w Pałacu Żagańskim z udziałem dzieci z Niemiec,
 • organizator „Różowego Dnia Kobiet” dla kobiet ze stowarzyszeń Amazonek w Nowej Soli i Kożuchowie,
 • twórca turniejów rycerskich z korowodem w Kożuchowie,
 • organizowała „Jarmark Rękodzieła” i „Festiwal Kobiet Kolory Życia” w czasie „Święta Solan” w Nowej Soli i „Jarmark pod Kasztanami” w Otyniu.

Ewa Zdrowowicz-Kulik

 • pedagog, pracownik administracji rządowej, samorządowiec, działaczka społeczna,
 • od 1996 r. Prezes Zarządu Fundacji „Serce na dłoni”,
 • Członek Rady Programowej TVP3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim,
 • współpracuje z samorządami, administracją rządową, placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,
 • organizator akcji charytatywnych – bali, koncertów, maratonów tanecznych i sportowych oraz zbiórek publicznych,
 • współorganizowała i uczestniczyła w konferencjach popularno-naukowych na temat przeszczepień rodzinnych i chorób nerek,
 • otrzymała szereg odznaczeń, wyróżnień i tytułów.

  Kazimierz Zieliński

 • od 1998 roku działacz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego w Nowej Soli,
 • organizator integracji i aktywizacji emerytów, rencistów i inwalidów na terenie powiatu i miasta Nowa Sól,
 • udziela pomocy członkom związku w sprawach socjalno-bytowych,
 • organizuje pobyty wypoczynkowe i wszelkie formy rehabilitacji,
 • współdziała z organami administracji publicznej i samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • aktywny w środowisku seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli

 • działa na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych od ponad 40 lat,
 • obejmuje miasto Nowa Sól i tereny wiejskie z 4 kołami terenowymi,
 • zrzesza ponad 1.000 członków,
 • jest organizatorem imprez, spotkań i wyjazdów, m.in. wczasów wypoczynkowych, rehabilitacji, pikników integracyjnych, wycieczek jednodniowych, wieczorów tanecznych i bali seniorów, odczytów, prelekcji i warsztatów rękodzieła.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Jacek Bełz


Nie pozostaje nic innego jak złożyć serdeczne gratulacje nagrodzonym i życzyć dalszych sukcesów w prowadzonych działaniach, także tych, które tak pięknie wspierają Województwo Lubuskie.