Zmienia się sposób działania Wydziału Komunikacji w międzyrzeckim Starostwie. Wszystko spowodowane jest oczywiście epidemią koronawirusa. Jak więc teraz zarejestrować pojazd czy odebrać dokumenty?

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu funkcjonować będzie w najbliższych dniach na zmienionych zasadach. Dotyczy to także wydziału komunikacji.

Starosta międzyrzecki informuje, że kary wynikające z niedopełnienia obowiązku zostają wstrzymane do odwołania.

Sprawa dotyczy:

 • Rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej;
 • Rejestracji pojazdu zakupionego na terenie kraju (dotyczy zarówno aut nowych jak i używanych);
 • Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników starostwa, od dnia 17 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje możliwość osobistej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

Prosi się o załatwianie spraw w formie korespondencji:

 • tradycyjnej: ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz;
 • elektronicznej: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl;
 • za pomocą platformy ePUAP;
 • lub złożenie dokumentów (w kopercie) w specjalnym pojemniku w budynku starostwa.

W każdej sprawie można też dzwonić bezpośrednio do wydziałów starostwa.

Kontakt do wydziałów starostwa
Płatności:
Prosi się o wnoszenie opłat, w tym skarbowych przez bankowość elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
tel. 95 742-84-10, fax: 95 742-84-11

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg – Naczelnik: 504 249 733 / 95 742-84-35

 • Nadzór nad SKP i OSK – 504 249 613 / 95 742-84-37
 • Zarządzanie drogami, usuwanie pojazdów – 504 249 646 / 95 742-84-37
 • Rejestracja pojazdów – 504 248 016, 510 036 144 / 95 742-84-41, 504 249 827 / 95 742-84-39, 504 249 825 / 95 742-84-42
 • Uprawnienia kierowców – Prawa Jazdy – 504 249 614 / 95 742-84-38, 504 249 905 / 95 742-84-38

Kary z tytułu nie zarejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, na podstawie DZIAŁ IVA Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostają wstrzymane do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Po złożeniu wniosku o wydanie stałego dowodu rejestracyjnego, drogą elektroniczną, na jeden z poniższych adresów e-mail, urząd prześle stały dowód rejestracyjny wraz z decyzją na wskazany we wniosku adres.

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu prosimy przekazywać w sposób korespondencyjny lub poprzez złożenie dokumentów w siedzibie starostwa.

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 95 742-84-45
mail: a.semklo@powiat-miedzyrzecki.pl

 • pozwolenia na budowę: 95 742-84-46, 95 742-84-43 lub kom. 504 248 402;
  504 248 843
 • zaświadczenia w sprawie samodzielności lokali mieszkalnych: 95 742-84-45 lub
  kom. 504 249 931
 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę:
  95 742-84-45 lub kom. 504 248 552
 • dziennik budowy: 95 742-84-45 lub kom. 504 248 552

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
tel. 95 742-84-16; 504 249 066
mail: a.sobczak@powiat-miedzyrzecki.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Naczelnik Wydziału–Geodeta Powiatowy – 95 742-84-52; 504 247 730
r.sztuka@powiat-miedzyrzecki.pl

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
95 742-84-63; 504 248 174;
s.gwozdz@powiat-miedzyrzecki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zamawianie map, obsługa geodetów – 95 742-84-66; 504 247 809; 504 249 831
a.gerc@powiat-miedzyrzecki.pl; m.swider@powiat-miedzyrzecki.pl; 95 742-84-68, 504 249 922, 504 249 579; l.serewa@powiat-miedzyrzecki.pl, n.drozdzynska@powiat-miedzyrzecki.pl

Ewidencja gruntów i budynków – zamawianie wypisów i wyrysów, map ewidencyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych:
95 742-84-62, 504 247 854; m.antosiak@powiat-miedzyrzecki.pl;
95 742-84-59, 510 036 047; p.swierczynska@powiat-miedzyrzecki.pl;
95 742-84-60; 504 247 775; a.korol@powiat-miedzyrzecki.pl

Uzgadnianie dokumentacji projektowej (Zespół koordynacyjny):
95 742-84-56; 504 247 907; w.gogoc@powiat-miedzyrzecki.pl

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:
95 742-84-56, 504 247 907;
w.gogoc@powiat-miedzyrzecki.pl

Gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
95 742-84-53, 504 248 193; j.ganczarska@powiat-miedzyrzecki.pl;
95 742-84-54, 504 247 762; e.nowakowska@powiat-miedzyrzecki.pl

Gospodarka gruntami rolnymi – sprawy związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, wydawanie decyzji związanych z nieodpłatnym nadawaniem na własność działek gruntu dożywotniego rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Państwa
95 742-84-55, 504 249 926; b.morawiak@powiat-miedzyrzecki.pl,
95 742-84-60, 504 247 775; a.korol@powiat-miedzyrzecki.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Naczelnik, geologia – tel. 95 742-84-31, 504 248 847
Odpady, ochrona środowiska – tel. 95 742-84-33, 504 248 708
Ochrona przyrody, lasy, łowiectwo, rybactwo śródlądowe:
tel. 95 742-84-32, 504 248 744; mail: r.kaniecki@powiat-miedzyrzecki.pl

Opłaty za kartę wędkarską (10 zł) prosimy wpłacać na konto:
54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, z dopiskiem: za kartę wędkarską

Wydział Finansów
tel. 95 742-84-15, 504 249 952
mail: r.bilous@powiat-miedzyrzecki.pl

Wydział Organizacyjny
Sekretariat: tel. 95 742-84-10, 504 249 077

Biuro Rzeczy Znalezionych – tel. 95 742-84-77, 504 248 119

Sprawy związane ze sprowadzaniem zwłok – 95 742-84-27, 504 249 704

Naczelnik Wydziału: 95 742-84-22, 501 478 541

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 95 742-84-19; mail: m.mazurek@powiat-miedzyrzecki.pl
wtorek i czwartek 7:00-17:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Międzyrzecz
tel. 95 742-84-67

poniedziałek 12:00-16:00
wtorek 10:00-14:00
środa 9:00-13:00
czwartek 7:30-11:30
piątek 12:00-16:00

tel. 95 742 84 67; mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl

Skwierzyna

tel. 784 121 444 (w godzinach pracy punktu);
mail: npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl
poniedziałek, wtorek, piątek 15:00-19:00

Trzciel

tel. 784 121 444 (w godzinach pracy punktu);
mail: npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl
środa, czwartek 14:00-18:00


Czytaj także:
Dyżury Aptek 2020