W walce z pandemią koronawirusa niezwykle ważna jest gra zespołowa. Dlatego też wspólne stanowisko do rządu wystosowali marszałkowie województw.

Szczegóły ustalone zostały podczas wideokonferencji zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak, która zaproponowała wpisanie do dokumentu m.in. wniosku o włączenie przedstawicieli województw do zespołów zarządzania kryzysowego oraz konieczności gwarancji rządowych środków na walkę z pandemią.

Podczas obrad marszałkowie ustalili, że w stanowisku skierowanym do rządu polskiego powinien się znaleźć zapis o konieczności wprowadzenia standaryzacji testów na COVID-19 oraz prowadzenia badań molekularnych. Włodarze zaapelowali także o równomierne, z zgodnie z analizą potrzeb regionów, rozdysponowanie sprzętu do badań molekularnych i przesiewowych pod kątek koronawirusa.
Marszałek Elżbieta Anna Polak zgłosiła trzy niezwykle ważne dla regionów wnioski. Pierwszy dotyczy włączenia przedstawicieli województw do wojewódzkich sztabów zarządzania kryzysowego. Drugi to konieczność gwarancji wsparcia rządowego na walkę z pandemią.
Marszałek zaapelowała także o włączenie laboratoriów szpitalnych (w Gorzowie i Zielonej Górze) do krajowego systemu diagnostycznego, co pozwoli im wykonywanie testów w kierunku wykrycia COVID-19.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego