Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu jak co roku rozpoczęły się na placu u stóp pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego, gdzie były okolicznościowe wystąpienia, defilada Kompanii Honorowej 17. Wielkopolskiej Brygady  Zmechanizowanej, a także złożono wiązanki kwiatów.

W piątkowe przedpołudnie w Międzyrzeczu odbyły się miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta
O 10:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wojciecha, który mieszkańcy wypełnili do ostatniego miejsca. Wśród wiernych, którzy wzięli udział w uroczystej mszy świętej nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego oraz Rady Miasta. Wystawione zostały także poczty sztandarowe  przedstawicieli służb mundurowych i międzyrzeckich szkół.
Wszyscy zgromadzeni w podniosłej atmosferze modlili się o dobrą przyszłość ojczyzny. Mszę w intencji ojczyzny odprawiał ks. Paweł Tokarczyk, wspólnie z ks. płk Markiem Kwiecińskim.
Homilię wygłosił  ks. Jacek Błażkiewicz.

– „Drodzy bracia i siostry – kazanie na 3 maja …  czytaj dalej »


U stóp pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego
Po mszy uczestnicy obchodów, po uformowaniu kolumny przemaszerowali na plac przy pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego. Na czele kolumny wraz z pocztem sztandarowym maszerowała kompania honorowa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wystawiona przez 1 kompanię 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, dowodzonej przez ppor. Jarosława Wyrzykowskiego. Maszerującym przygrywała Orkiestra Dęta z Grochowa.
Pocztem sztandarowym ze sztandarem historycznym 17. Pułku Piechoty dowodził por. Mirosława Wojtunia. W składzie pocztu sztandarowego wystąpili: sztandarowy – sierż. Adrian Drabot, asystujący – sierż. Jarosław Kędra.

Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.  Po powitaniu uczestników, dowódca uroczystości kpt. Przemysław Beczek złożył meldunek ppłk Damianowi Kidawie, dowódcy  1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, który podczas uroczystości reprezentował dowódcę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Po przyjęciu meldunku ppłk Damian Kidawa przywitał się z kompanią honorową, oddał honory sztandarom i przekazał dalsze dowodzenie uroczystością  kpt. Przemysławowi Beczka.

Padła komenda – Baczność! – a następnie komenda do podniesienia flagi państwowej. Orkiestra zagrała hymn RP.  Pocztem flagowym dowodził kpr. Błażej Grala, flagowym był kpr. Adrian Misiorny, a asystującym szer. Wojciech Bialic.
Wartę przy pomniku, wraz z uczniami klasy wojskowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, a także harcerzami Hufca ZHP Zawiszacy pełnili: kpr. Maciej Graczyk i st. szer. Krzysztof Zalisz.

Następnie głos zabrał Remigiusz Lorenz, burmistrza Międzyrzecza. Podczas wystąpienia burmistrzowi towarzyszyli: Agnieszka Maik – drużynowa 7. Gromady zuchowej Niedźwiedzie Łapki oraz Adrian Portała – drużynowy 22. Drużyny harcerskiej Krzesiwo.

Po przemówieniach konferansjerka poprosiła ppor. Jarosława Malickiego o odczytanie listu nadesłanego przez Ministra Obrony Narodowej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 

Padły kolejne komendy. Baczność! Dla uczczenia 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Do salwy honorowej!
Następnie Orkiestra Dęta z Grochowa zagrała „Legiony” – pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, która znana jest również pod tytułem „Legiony to żołnierska nuta”. Od 2007 oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

W dalszej części uroczystości, zgodnie z tradycją delegacje złożyły kwiaty na Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego.
W uroczystości, obok burmistrza Remigiusza Lorenza udział wzięli przedstawiciele władz samorządu gminnego: zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz,  sekretarz gminy Anna Sawka  oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Budych.
Samorząd powiatowy reprezentowali: starosta międzyrzecki Agnieszka Olender wspólnie z wicestarostą Zofią Plewą oraz sekretarzem powiatu Mirosławem Leśnym.

Jak co roku, wystąpiły także delegacje Kombatantów, Sybiraków, byłych Żołnierzy Wojska Polskiego i Inwalidów Wojennych, a także emeryci i renciści oraz delegacje międzyrzeckich zakładów pracy, szkół i urzędów. Kwiaty złożyły także delegacje służb mundurowych, harcerze oraz dzieci i młodzież szkolna.

Imprezę artystycznie uświetnił wspólny występ Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego i Dziecięcego Chóru PICCOLO.

Na zakończenie odbyła się defilada kompanii honorowej.

Uczcili rocznicę na sportowo
Uroczystości towarzyszyła sportowa impreza biegowa pod nazwą IV Bieg Konstytucji 3-go Maja, którego celem jest uczczenie 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, a także
upowszechnienie sportu wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz, powiatu
międzyrzeckiego oraz województwa lubuskiego oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji i czynnego wypoczynku. Bieg zorganizowany został przez Klub Biegacza „PIAST” Międzyrzecz oraz  Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku.

FOTORELACJA z trasy biegu – ulica Stanisława Staszica

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


*  *  *

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej, nowoczesną konstytucją. Jej głównym założeniem było zlikwidowanie wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa oraz znosiła liberum veto.

Aby zapobiec powstaniu nowoczesnego państwa polskiego, caryca Katarzyna Wielka i król Prus Fryderyk Wielki sprowokowali konflikt pomiędzy „konserwatystami” w Sejmie a królem, dotyczący praw mniejszości religijnych. Caryca Katarzyna i król Fryderyk stanęli w tym konflikcie po stronie szlachty i w październiku 1767 pod Warszawą stanęły wojska rosyjskie. W obliczu przeważających sił August Poniatowski i jego zwolennicy przystali na narzucone siłą przez Rosjan warunki o nienaruszalności wolności szlacheckich i ich prawa do liberum veto oraz prawa szlachty do buntu przeciwko władzy królewskiej – rokoszu. Po uchwaleniu praw kardynalnych Rzeczpospolita stała się protektoratem Imperium Rosyjskiego.