OGŁOSZENIE

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu jak co roku rozpoczęły się na placu u stóp pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego, gdzie były okolicznościowe wystąpienia, defilada Kompanii Honorowej 17. Wielkopolskiej Brygady  Zmechanizowanej, a także złożono wiązanki kwiatów.

W piątkowe przedpołudnie w Międzyrzeczu odbyły się miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta
O 10:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wojciecha, który mieszkańcy wypełnili do ostatniego miejsca. Wśród wiernych, którzy wzięli udział w uroczystej mszy świętej nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego oraz Rady Miasta. Wystawione zostały także poczty sztandarowe  przedstawicieli służb mundurowych i międzyrzeckich szkół.
Wszyscy zgromadzeni w podniosłej atmosferze modlili się o dobrą przyszłość ojczyzny. Mszę w intencji ojczyzny odprawiał ks. Paweł Tokarczyk, wspólnie z ks. płk Markiem Kwiecińskim.
Homilię wygłosił  ks. Jacek Błażkiewicz.

– „Drodzy bracia i siostry – kazanie na 3 maja …  czytaj dalej »

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
Dzisiejsza uroczystość łączy dwa wydarzenia historyczne: obwołanie Maryi Królową Polski przez króla Jana Kazimierza, podczas ślubów złożonych we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.
Okoliczności pierwszego wydarzenia były tragiczne. Wojska szwedzkie okupowały Polskę. Do tragedii potopu doprowadziła zdrada książąt i większości szlachty polskiej.
Wolna pozostała jedynie Jasna Góra i dowodzący obroną Ojciec Przeor Kordecki. Ratunek dla Polski przychodzi z nieba. Maryja roztoczyła nad nami płaszcz swojej opieki. Dziś należy o tym pamiętać.
Minął okres potęgi królestwa obojga narodów Polski i Litwy. Polska, największe w Europie państwo, zaczyna chylić się ku upadkowi. Prywata bierze górę nad troską o Ojczyznę. Zapomniano, co znaczy słowo patriotyzm.
Przekupni zdrajcy poszli na służbę do Rosji, która urosła w potęgę. Na ratunek Polce przychodzą patrioci zgromadzeni na Sejmie Czteroletnim, którzy 228  lat temu uchwalili Konstytucję 3 Maja. Zdrajcy sprzedali Rosji Matkę Ojczyznę. Polska znikła z mapy Europy.
Po wielu latach dziękujemy wam, rodacy, którzy zostaliście wierni Ojczyźnie.
W dniu Twego święta prosimy, Królowo Polski, natchnij Polaków, aby chcieli  kochać swoją ojczyznę i ją szanować.
Stańmy do obrony pamięci przeszłości Ojczyzny. Maryjo nie dopuść byśmy stracili pamięć przeszłości. Narody bez korzeni giną.
Stańmy do obrony wartości. Tysiąc lat wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura, której się nie wstydzimy i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca i młodego
Dziesięć przykazań stało na straży porządku i ładu w rządzie, w społeczności i w rodzinie. Swoje miejsce miał Bóg, życie ludzkie, prawda, sprawiedliwość, wolność, ojczyzna, rodzina. Księdza Piotra Skargi słuchał król, senatorowie, szlachta i chłopi.
– Przeciwnik wartości mówi: nie ma wartości stałych, nie ma wartości absolutnych. Człowiek jest twórcą wartości, norm. Należy pokruszyć fundamenty starej Europy.
Nie możemy zdradzić Boga, prawdy, życia, człowieka, dekalogu, ojczyzny. To już nie będzie Polska.
W przestrzeni naszego życia społecznego ważne są symbole narodowe, pomniki, które świadczą o naszej historii i jej bohaterach, nasza flaga. Dzisiaj po tej mszy św. uroczyście zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych, gminnych, poczty sztandarowe, wojsko, policja złożymy kwiaty pod pomnikiem 1000 lecia.
Nie przestawajmy  się modlić za nasz naród. Oby Polacy szanowali i cenili całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Maryjo Królowo Polski, przyjmij modlitwę za ukochaną naszą Ojczyznę
Był ktoś, kto bardzo kochał swoją ojczyznę, rodaków, już święty, Jan Paweł II, posłuchajmy jego słów.” 


U stóp pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego
Po mszy uczestnicy obchodów, po uformowaniu kolumny przemaszerowali na plac przy pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego. Na czele kolumny wraz z pocztem sztandarowym maszerowała kompania honorowa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wystawiona przez 1 kompanię 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, dowodzonej przez ppor. Jarosława Wyrzykowskiego. Maszerującym przygrywała Orkiestra Dęta z Grochowa.
Pocztem sztandarowym ze sztandarem historycznym 17. Pułku Piechoty dowodził por. Mirosława Wojtunia. W składzie pocztu sztandarowego wystąpili: sztandarowy – sierż. Adrian Drabot, asystujący – sierż. Jarosław Kędra.

Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.  Po powitaniu uczestników, dowódca uroczystości kpt. Przemysław Beczek złożył meldunek ppłk Damianowi Kidawie, dowódcy  1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, który podczas uroczystości reprezentował dowódcę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Po przyjęciu meldunku ppłk Damian Kidawa przywitał się z kompanią honorową, oddał honory sztandarom i przekazał dalsze dowodzenie uroczystością  kpt. Przemysławowi Beczka.

Padła komenda – Baczność! – a następnie komenda do podniesienia flagi państwowej. Orkiestra zagrała hymn RP.  Pocztem flagowym dowodził kpr. Błażej Grala, flagowym był kpr. Adrian Misiorny, a asystującym szer. Wojciech Bialic.
Wartę przy pomniku, wraz z uczniami klasy wojskowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, a także harcerzami Hufca ZHP Zawiszacy pełnili: kpr. Maciej Graczyk i st. szer. Krzysztof Zalisz.

Następnie głos zabrał Remigiusz Lorenz, burmistrza Międzyrzecza. Podczas wystąpienia burmistrzowi towarzyszyli: Agnieszka Maik – drużynowa 7. Gromady zuchowej Niedźwiedzie Łapki oraz Adrian Portała – drużynowy 22. Drużyny harcerskiej Krzesiwo.

Po przemówieniach konferansjerka poprosiła ppor. Jarosława Malickiego o odczytanie listu nadesłanego przez Ministra Obrony Narodowej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 

Padły kolejne komendy. Baczność! Dla uczczenia 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Do salwy honorowej!
Następnie Orkiestra Dęta z Grochowa zagrała „Legiony” – pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, która znana jest również pod tytułem „Legiony to żołnierska nuta”. Od 2007 oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

W dalszej części uroczystości, zgodnie z tradycją delegacje złożyły kwiaty na Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego.
W uroczystości, obok burmistrza Remigiusza Lorenza udział wzięli przedstawiciele władz samorządu gminnego: zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz,  sekretarz gminy Anna Sawka  oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Budych.
Samorząd powiatowy reprezentowali: starosta międzyrzecki Agnieszka Olender wspólnie z wicestarostą Zofią Plewą oraz sekretarzem powiatu Mirosławem Leśnym.

Jak co roku, wystąpiły także delegacje Kombatantów, Sybiraków, byłych Żołnierzy Wojska Polskiego i Inwalidów Wojennych, a także emeryci i renciści oraz delegacje międzyrzeckich zakładów pracy, szkół i urzędów. Kwiaty złożyły także delegacje służb mundurowych, harcerze oraz dzieci i młodzież szkolna.

Imprezę artystycznie uświetnił wspólny występ Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego i Dziecięcego Chóru PICCOLO.

Na zakończenie odbyła się defilada kompanii honorowej.

Uczcili rocznicę na sportowo
Uroczystości towarzyszyła sportowa impreza biegowa pod nazwą IV Bieg Konstytucji 3-go Maja, którego celem jest uczczenie 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, a także
upowszechnienie sportu wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz, powiatu
międzyrzeckiego oraz województwa lubuskiego oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji i czynnego wypoczynku. Bieg zorganizowany został przez Klub Biegacza „PIAST” Międzyrzecz oraz  Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku.

FOTORELACJA z trasy biegu – ulica Stanisława Staszica

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


*  *  *

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej, nowoczesną konstytucją. Jej głównym założeniem było zlikwidowanie wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa oraz znosiła liberum veto.

Aby zapobiec powstaniu nowoczesnego państwa polskiego, caryca Katarzyna Wielka i król Prus Fryderyk Wielki sprowokowali konflikt pomiędzy „konserwatystami” w Sejmie a królem, dotyczący praw mniejszości religijnych. Caryca Katarzyna i król Fryderyk stanęli w tym konflikcie po stronie szlachty i w październiku 1767 pod Warszawą stanęły wojska rosyjskie. W obliczu przeważających sił August Poniatowski i jego zwolennicy przystali na narzucone siłą przez Rosjan warunki o nienaruszalności wolności szlacheckich i ich prawa do liberum veto oraz prawa szlachty do buntu przeciwko władzy królewskiej – rokoszu. Po uchwaleniu praw kardynalnych Rzeczpospolita stała się protektoratem Imperium Rosyjskiego.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię