Polsko-hiszpańskie „połączenia kosmiczne”W ramach misji gospodarczej do Madrytu, lubuska delegacja odwiedziła Wyższą Szkołę Techniczną Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej – jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie w zakresie technologii.

Wizyta była okazją do rozmów na temat współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i możliwości realizacji międzynarodowych projektów badawczych. – „Świetnie się składa, bo właśnie budujemy Park Technologii Kosmicznych i UZ przygotowuje kierunek lotniczy na Wydziale Mechanicznym” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania Gustavo Alonso, profesor Uniwersytetu Politechniki w Madrycie, wicedyrektor ds. Relacji Międzynarodowych zaprezentował zakres działalności uczelni.
„Mamy tu wszystkie wydziały techniczne np. wydział inżynierii, architekturę, projektowanie i modę oraz nauki związane ze sportem. Uczelnia powstała z połączenia szkół o różnych specjalizacjach. Jednym z naszych emblematycznych wydziałów, jest wydział inżynierii lotniczych” – wyjaśnił.
Zapewniał, że uczelnia bardzo ceni sobie współpracę z uczelniami w Europie oraz na świecie. – „Cenne jest, aby do nas przyjeżdżali studenci i wykładowcy z innych krajów. Oprócz wymiany w ramach Erasmusa, mamy system podwójnych studiów w ramach współpracy z innymi uczelniami. Mamy rozmaite specjalizacje, w tym drony. Współpracujemy z przemysłem kosmicznym i lotniczym w Hiszpanii, który w dużej mierze finansuje nasze badania. Otrzymujemy także dofinansowanie w ramach funduszy europejskich. Mamy również kierunek zarządzania lotnictwem. Jest to kierunek dla osób, które zainteresowane są pracą w firmach lotniczych, dla pilotów i kontrolerów lotów” – dodał.

Madrycka uczelnia prowadzi działalność pedagogiczną i naukową w zakresie badań kosmosu. Szkoła powstała 90 lat temu i początkowo była to szkoła wojskowa. Na kierunku Inżynieria Lotnictwa studiuje 3800 studentów. Politechnika posiada laboratoria w różnych lokalizacjach. Zatrudnia 269 wykładowców. Program nauczania jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie specjalizacje w dziedzinie lotnictwa. Uczelnia jest członkiem sieci PEGASUS, zrzeszającej szkoły wyższe kształcące w zakresie lotnictwa i kosmonautyki.

To sprawia, że jest to doskonały parter dla Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz województwa lubuskiego. Szczególnie w kontekście budowy Parku Technologii Kosmicznych. Przypomnijmy, że w Lubuskiem w marcu działalność rozpoczął Oddział Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Natomiast od nowego roku akademickiego planowane jest uruchomienie na wydziale mechanicznym UZ specjalizacji lotnictwo.

 – „Zdecydowaliśmy się wspierać technologie kosmiczne ze względu na firmy prowadzące działalność w naszym regionie, np. firma HERTZ, która produkuje m.in. drony dla lotnictwa i GPS dla armii. Są naszym partnerem finansowym przy tworzeniu Parku Technologii Kosmicznych. Jako region wstąpiliśmy również do europejskiej sieci regionów kosmicznych, gdzie chcielibyśmy być partnerem. W naszym parku oprócz laboratoriów do badań, będą również sale wykładowe do potrzeb naukowych. Staramy się pozyskiwać do współpracy uczelnie w Europie, takie jak Państwa. W tej chwili, jako samorząd wspieramy specjalności, którymi zainteresowani są młodzi ludzie, spełniamy ich oczekiwania. Młodzi ludzie myślą poważnie o takich specjalizacjach. Na kierunku lekarskim naszego uniwersytetu działa Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej. Młodzi ludzie chcą w tym temacie działać” – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. – „Nasz uniwersytet jest mały w porównaniu do Państwa uczelni, ale jesteśmy odważni, ambitni i bez kompleksów chcemy tworzyć wielki projekty” – dodała.


Tekst i foto: Marzena Toczek 

Lokalny Przekrój