Zielona Góra – Palmiarnia

30 stycznia 2019 r. w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2018/2019.

 – „Jeśli będziecie robić to co wszyscy, to osiągniecie to co wszyscy. Jestem przekonana, że jesteście wyjątkowi. Jesteście potencjałem naszego regionu i chciałabym, abyście wybrali dla siebie taką wyjątkową drogę dla

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

geniuszy, którzy rozmnażają swoje talenty” – mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak, kontynuując dodała – „W tym roku stypendia naukowe, twórcze i artystyczne przyznajemy po raz piętnasty. Wczoraj gościłam przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce Jacka Wasika. Spotkanie dotyczyło 15-lecia Polski w UE. Na pożegnanie wręczył mi pozytywkę z korbką, na której widnieje napis: Samo nie zagra, zaangażuj się. Uważam, że to idealne przesłanie dla uzdolnionej młodzieży.”

Marszałek pogratulowała stypendystom zapału, energii i zaangażowania. – „Dziękuję, że wam się chce grać dla regionu lubuskiego w tej najmłodszej drużynie. Mam nadzieję, że macie plan i wiecie, co z tymi pieniędzmi zrobić. Znaleźliście się w gronie najlepszych” – dodała marszałek.Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

Stypendia to odpowiedź samorządu na potrzebę budowania nowej jakości w edukacji poprzez lokalne działania polegające m.in. na wspieraniu i promowaniu talentów.

WIDEO

Stypendia odebrało 35 uczniów, w tym: stypendium artystyczne – 12 uczniów, stypendium naukowe 18 uczniów oraz stypendium twórcze – 5 uczniów.
Naukowe:
1)    Sara Nowacka
2)    Aleksandra Kijewska
3)    Monika Rykała
4)    Hanna Chorążyczewska
5)    Szymon Grochowski
6)    Agata Hahn
7)    Miłosz Kowalewski
8)    Oliwia Trojanowska
9)    Paweł Lechocki     
10)    Miłosz Woźny
11)    Julia Żabska
12)    Edyta Bołbot
13)    Kajetan Dziedzic
14)    Joanna Węglewska
15)    Jakub Gryczko
16)    Jan Gryczko
17)    Weronika Malinowska
18)    Kornelia Kręciszewska

Twórcze:
1)    Konrad Zaleski
2)    Wiktoria Samulska
3)    Aleksander Buchowiecki
4)    Róża Kułak
5)    Aneta Gruszeczka

Artystyczne:
1)    Maja Cichoń
2)    Katarzyna Kurczewska
3)    Aleksandra Mandryk
4)    Kacper Łyczkowski
5)    Anna Kibała
6)    Damian Janicki     
7)    Joanna Habich
8)    Mikołaj Woźniak
9)    Lena Juszkiewicz
10)    Gabriela Bardelas
11)    Wojciech Dąbrowski
12)    Błażej Wasiak

Jan i Jakub Gryczko, uczniowie klasy I LO w Gorzowie Wielkopolskim przyjechali na uroczystość wręczenia stypendiów w swoje urodziny (30 stycznia). – „Synowie właśnie kończą 17 lat” – powiedzieli nam rodzice uczniów. – „To dla nich wspaniały prezent”.

Jakub i Jan pasjonują się historią. – „Zaczęło się osiem lat temu od przeczytania trylogii Henryka Sienkiewicza” – wspominają. – „Teraz nasze zainteresowania skupiają się na I i II wojnie światowej.”

Chociaż bracia są humanistami z zamiłowania, to równie dobrze radzą sobie z naukami przyrodniczymi i ścisłymi. W przyszłości myślą o studiach medycznych.

„Jesteśmy do siebie bardzo podobni” – opowiadają bracia – „Bywało, że zamienialiśmy się w szkole. Nauka nie sprawia nam trudności, najczęściej wystarczy uważać na lekcjach.” Stypendium Marszałka przyjęli z wielką radością. – „To dla nas wielkie wyróżnienie – zaznaczają.”

Hania Chorążyczewska jest pierwszoklasistką z I LO w Zielonej Górze. W ubiegłym roku jej średnia ocen wyniosła 5,95. Jest laureatką konkurów przedmiotowych z języka angielskiego, biologii i chemii. – „Uczę się bardziej tych przedmiotów, które mnie pasjonują” – tłumaczy. – „Z resztą radzę sobie przyswajając wiedzę podczas lekcji.”

„Bywa, że córka czyta do 3:00” – mówi mama Hani, pani Agnieszka. – „Ja sama jestem nauczycielem i wiem, że takie wyniki są efektem zaangażowania ucznia, ale również wielkiego wsparcia nauczycieli. Jestem bardzo wdzięczna pani marszałek, za to, że dba o rozwój naszej młodzieży.”

Aleksander Buchowiecki jest uczniem IV LO w Zielonej Górze. Otrzymał stypendium dla twórców. Realizuje się jako aktor i reżyser. Wyreżyserował sztukę w ramach Ogólnomiejskiej Kampanii Przeciwdziałania Zachowaniom Ryzykownym wśród młodzieży „Stop Dop!”. – „Zapraszam wszystkich 21 marca o godz. 17.00 do Teatru Lubuskiego na spektakl” – zachęca. – „To musical pod tytułem „Turbo Hultaj”, traktujący o hejcie i mowie nienawiści wśród młodzieży. Stypendium przeznaczę na dalszy rozwój, na zajęcia ze śpiewu, tańca, gry na harmonijce i gitarze. Na moje pasje. Jestem bardzo wdzięczny pani marszałek za stypendium, dzięki któremu będę mógł się realizować.”

Róża Kułak ze Świebodzina uczy się w V LO w Zielonej Górze. Jest aktorką, tancerką i choreografem. – „Bardzo się cieszę ze stypendium, które spożytkuję na warsztaty tańca i aktorstwa. Zapraszam do Świebodzińskiego Domu Kultury 8-9 maja, gdzie będzie można zobaczyć „Opowieść nakręconych” z moją choreografią.”

Elżbieta Kusz-Tracz, wicedyrektor żagańskiej szkoły muzycznej przyjechała na uroczystość w Palmiarni z dwiema podopiecznymi: Mają Cichoń i Kasią Kurczewską. – „Dla Mai to już trzecie stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego” – wylicza. – „Dla Kasi pierwsze. Nasza szkoła jest niezwykle dumna z osiągnięć uczennic. Aby realizować swoje pasje muszą dojeżdżać do Żagania, po zajęciach w zwykłych szkołach. To wiąże się z dużym zaangażowaniem i wysiłkiem, bo przecież trzeba poświęcić czas również na odrabianie lekcji. Za to wielką przyjemnością jest obserwowanie rozwoju zarówno Mai, jak i Kasi. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani marszałek za wsparcie.”

Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego oraz zmienione uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r., w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu naszego województwa odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych.
Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy (od stycznia do czerwca) utalentowanym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych naszego województwa, którzy otrzymają po 350,00 zł miesięcznie, co daje łącznie 73.500 zł przeznaczone na ten cel w roku budżetowym. W roku szkolnym 2018/2019 stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego przyznano 35 młodym Lubuszanom

Stypendia przeznaczone są dla uczniów wybitnie uzdolnionych naukowo, twórczo  lub artystycznie, zamieszkałych i kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych i artystycznych województwa lubuskiego. Wnioskodawcami mogą być lubuskie szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Wsparcie przyznaje się za wybitne osiągnięcia w zakresie naukowym, twórczym  lub artystycznym, o charakterze co najmniej regionalnym. Stypendia te zostały w tym roku po raz piętnasty. Wysokość tegorocznego stypendium wynosi 2 100,00 zł (przyznawane jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca danego roku, po 350,00 zł miesięcznie).
Tytuł stypendysty Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało do tej pory 290 młodych Lubuszan.

W uroczystości wzięli udział: Tadeusz Ardelli – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Aleksandra Mrozek – Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, Grzegorz Potęga – Członek Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Lubuski Wicekurator Oświaty. Obecna była także członek Komisji ds. Stypendiów Honorata Górna – przedstawiciel środowisk artystycznych, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Zaprezentowali się:  Aleksandra Mandryk z klasy skrzypiec Krzysztofa Kowalika Damian Janicki z klasy gitary Jarosława Lewandowskiego oraz Błażej Wasiak z klasy klarnetu Bronisława Krzystka.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego