układ kierowniczy auta 001
Układ kierowniczy to jeden z najważniejszych elementów w całym samochodzie. Sprawdzanie go na własną rękę nie jest generalnie najlepszym wyborem, gdyż jest to bardzo skomplikowany mechanizm …

Jednym z najbardziej eksploatowanych podzespołów w każdym samochodzie jest układ kierowniczy, którego praca ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przy zakupie używanego auta należy dokładnie skontrolować ten mechanizm, by nie ryzykować i uniknąć wielu potencjalnych problemów.

Układ kierowniczy jest mechanizmem narażonym na różne awarie. Szkodzić mu może, chociażby zła nawierzchnia, nagłe zmiany naprężenia podczas jazdy czy nawet czynniki atmosferyczne – wilgoć, różnice temperatury.

– „Dlatego też, kupując samochód warto jest przeprowadzić w profesjonalnej stacji dokładną diagnostykę układu kierowniczego. Powinna ona obejmować trzy czynności: diagnozowanie wstępne, sprawdzenie geometrii układu kierowniczego oraz kontrolę mechanizmu wspomagającego” – mówi Wojciech Śliz z Auto Raport DEKRA.

 Diagnozowanie wstępnie

Wstępna diagnostyka obejmuje szereg czynności, które pozwolą uzyskać pierwsze odpowiedzi na pytania o stan układu kierowniczego. Rozpoczyna się ona od oględzin zewnętrznych całego układu, sprawdzeniu luzu w kierownicy i mechanizmie zwrotniczym. Duży „luz” to sygnał nadmiernego zużycia części np. przegubów kulowych, nakrętek mocujących czy tulei we wsporniku.

Następnie przeprowadza się próbę pełnego skrętu kół w lewo i prawo przy podniesionym przodzie samochodu, a także pomiary: łącznego luzu w układzie kierowniczym oraz siły na kole kierownicy. Jeśli pomiary te przekroczą wartości graniczne, konieczna jest regulacja lub wymiana zużytych elementów.

 Kontrola geometrii układu kierowniczego

układ kierowniczy auta 002Drugą grupę czynności stanowi dokładna kontrola geometrii układu kierowniczego. Jest ona niezbędna, gdyż ustawienia kół wpływają na stateczność i możliwość kierowania autem na drodze. Służą do tego dwie metody – kontrola wstępna w warunkach dynamicznych i dokładna w warunkach statycznych.

– „Kontrola wstępna przeprowadzana jest w warunkach rzeczywistych, czyli gdy samochód jest w ruchu. Ocenia się parametry kół na podstawie wartości sił bocznych i poślizgów między kołami a powierzchnią. Jeśli wyniki są negatywne, następuje druga część badania – kontrola dokładna. Obejmuje ona sprawdzenie m.in. zbieżności i pochylenia kół przednich oraz ustawień osi pojazdu. Konieczne jest wykorzystanie sprzętu dostępnego w stacjach diagnostycznych – stanowisk kanałowych czy podnośników hydraulicznych, które zapewniają odpowiedni dostęp do samochodu” – wyjaśnia Wojciech Śliz.

Aby pomiary były miarodajne, należy przed ich przeprowadzeniem skorygować ciśnienie w oponach samochodu, sprawdzić, czy osie i tarcze kół pracują poprawnie oraz obciążyć pojazd zgodnie ze specyfikacją od producenta.

 Sprawdzenie mechanizmu wspomagającego

Hydrauliczny mechanizm wspomagający układ kierowniczy znamy wszyscy jako tzw. „wspomaganie kierownicy”. W tym wypadku diagnostyka wstępna obejmuje sprawdzenie poszczególnych elementów układu, próbę szczelności i próbę działania całego mechanizmu. Drugim krokiem jest sprawdzenie oleju hydraulicznego – można tu skorzystać z przenośnych zestawów diagnostycznych lub przeprowadzić testy w warunkach laboratoryjnych.

W dalszej kolejności, za pomocą specjalistycznych przyrządów, prowadzi się pomiar parametrów diagnostycznych – temperatury cieczy, wydatku i prędkości obrotowej pompy, a także spadku ciśnienia w instalacji hydraulicznej w określonym czasie. Zebrane informacje pozwalają dokonać kompleksowej oceny stanu technicznego wspomagania kierownicy. Na tej podstawie można wydać rekomendacje w zakresie napraw, wymiany czy regulacji poszczególnych podzespołów wchodzących w skład mechanizmu.

 Postaw na specjalistów

układ kierowniczy auta 003Układ kierowniczy to jeden z najważniejszych elementów w całym samochodzie. Sprawdzanie go na własną rękę nie jest generalnie najlepszym wyborem, gdyż jest to bardzo skomplikowany mechanizm.

– „Warto skierować swoje kroki do specjalistów, którzy dysponują profesjonalnym sprzętem diagnostycznym oraz wiedzą pozwalającą na wiarygodną ocenę stanu technicznego. Przeprowadzenie profesjonalnych oględzin uchroni przed ryzykiem awarii i późniejszymi znaczącymi wydatkami na naprawę” – podsumowuje Wojciech Śliz z Auto Raport DEKRA.

 *  *  *

 Grupa DEKRA w Polsce to część międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. Od niemal stu lat na świecie i dwudziestu w Polsce eksperci DEKRA pracują na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa na drodze, w pracy i w domu. W Polsce biura DEKRA znajdują się we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w Gdańsku i Toruniu.

Wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów DEKRA, pozwala dostarczać firmom rozwiązania dopasowane do indywidualnych ich potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju biznesu, audytów, inspekcji, usług dla przemysłu, nadzorów inwestycyjnych oraz certyfikacji systemów zarządzania i rozwoju kompetencji.

W ramach szerokiego zakresu działań DEKRA oferuje swoje usługi także klientom indywidualnym m.in. odbiór mieszkań od developera, certyfikację kompetencji zawodowych, ocenę techniczną posiadanego samochodu. W usłudze Auto Raport DEKRA dokonywana jest kompleksowa diagnostyka pojazdu przed jego zakupem, pozwalająca na rzetelną ocenę stopnia zużycia poszczególnych elementów. Ekspertyza taka pozwala na uniknięcie nieplanowanych kosztów naprawy ukrytych wad samochodu oraz zwiększenie komfortu jazdy.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka