wot 000
W Toruniu odbywał się kurs doskonalący instruktorów taktyki lekkiej piechoty …

W dniach od 10 do 12 lutego br. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbywał się kurs doskonalący instruktorów taktyki lekkiej piechoty. W zajęciach uczestniczyli żołnierze z 7 oraz 9 Brygady Obrony Terytorialnej.

Głównym celem kursu było doskonalenie indywidualnych umiejętności instruktorów w zakresie realizacji zadań taktycznych i ogniowych w składzie sekcji lekkiej piechoty, tzw. „wspaniałej dwunastki”.

wot 002 – „Wspaniała Dwunastka” jest to sekcja lekkiej piechoty składająca się z dwunastu Terytorialsów, którzy szkolą się w różnych specjalnościach. W każdej specjalności (sekcji) jest dwóch żołnierzy – młodszy i starszy stażem oraz doświadczeniem” – podkreśla płk Krzysztof Leszczyński, Komendant Centrum Szkolenia WOT

 – „Terytorialsi, którzy uczestniczyli w kursie to urodzeni dowódcy, instruktorzy, liderzy” – zaznacza płk Krzysztof Leszczyński.

W ramach zajęć realizowane było wsparcie sekcji lekkiej piechoty przez pododdział wyposażony w lekki moździerz piechoty LMP-2017. Jednym z elementów szkolenia
w ramach kursu było współdziałanie z innymi rodzajami wojsk tzn. realizacja procedury MEDAVAC – ewakuacji rannych żołnierzy z pola walki.

wot 001
W ramach kursu było współdziałanie z innymi rodzajami wojsk tzn. realizacja procedury MEDAVAC – ewakuacji rannych żołnierzy z pola walki …

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli
i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.


Tekst: kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej