terytorialsi czytają oskara kolberga 001
Cmentarz Rakowicki, grób Oskara Kolberga, ul. Rakowicka 26, Kraków
Foto: Zygmunt Put Zetpe0202

9 lutego br. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu wzięło udział w „Wielkim czytaniu Kolberga”, które zorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu.

Cała inicjatywa i projekt „Wielkiego czytania Kolberga” jest przedsięwzięciem mającym na celu zwrócenie uwagi na twórczość Oskara Kolberga poprzez zaprezentowanie wybranego fragmentu tekstu za pomocą krótkiego minutowego filmu.
terytorialsi czytają oskara kolberga 002Fragment o Kujawach „Dzieł Wszystkich Zebranych” Oskara Kolberga zaprezentował przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu mjr dr Jarosław Wiśnicki.

 – „Oscar Kolberg był wybitnym polskim etnografem, encyklopedystą, folklorystą i kompozytorem. Jego wielopłaszczyznowy dorobek naukowy jest wartością nieocenioną, która na zawsze pozostanie już z nami” – podkreśla mjr dr Jarosław Wiśnicki.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli
i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.


Tekst: kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej