uroczyste przekazanie sztandaru 17wbz 2129 marca br. na placu apelowym w Międzyrzeczu pełniący obowiązki dowódcy, pułkownik Wojciech Ziółkowski przekazał dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną pułkownikowi Dariuszowi Kosowskiemu.

W poniedziałek przed rozpoczęciem uroczystości przekazania sztandaru 17WBZ pełniący obowiązki dowódcy płk Wojciech Ziółkowski oraz nowy dowódca brygady płk Dariusz Kosowski (dotychczasowy dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej), złożyli kwiaty przy pomniku patrona brygady, gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz przy pomniku pamięci żołnierzy poległych w czasie wykonywania zadań bojowych poza granicami kraju.

uroczyste przekazanie sztandaru 17wbz 36Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju poniedziałkowy apel miał charakter zamknięty.
Dowódcą uroczystości był ppłk Mariusz Fil, który złożył dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. Piotrowi Trytek, meldunek o gotowości do ceremonii przekazania dowodzenia 17 brygadą.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również były dowódca 17WBZ, gen. dyw. Piotr Malinowski — obecnie szef sztabu DG RSZ, Dowódcy Jednostek Wojskowych 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z dowódcą 10 BKPanc na czele, Komendanci 45 WOG, OSPWL oraz WŻW z Wędrzyna, Szef WSzW z Zielonej Góry, kapelani 17 WBZ, starosta powiatu międzyrzeckiego oraz burmistrz Międzyrzecza, ponadto w ceremonii udział wzięli przedstawiciele z instytucji resortowych.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu nastąpiło odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku Dowódcy Brygady.
Etatowy zastępca dowódcy 17WBZ płk Wojciech Ziółkowski od dnia 29 marca br. pełnić będzie funkcję zastępcy dowódcy 16 Dywizji Kawalerii Pancernej.

uroczyste przekazanie sztandaru 17wbz 25Dowódca czarnej dywizji podziękował płk. Ziółkowskiemu za dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.
„Dowodzenie pana płk. Ziółkowskiego to szczególny sposób budowania żołnierskich więzi i braterstwa wśród żołnierzy. To delegowanie odpowiedzialności i umiejętne wykorzystywanie potencjału swoich podwładnych, oparte na zaufaniu i gotowości do realizacji zadań. Ponadto jestem przekonany, że atmosfera służby, zbudowane relacje i sposób dowodzenia kierowany przez pana płk. Ziółkowskiego oraz bardzo bogate doświadczenie pana płk. Dariusza Kosowskiego będą wyznaczały priorytety dalszej, nienagannej służby 17WBZ dla chwały Rzeczpospolitej i „Czarnej Dywizji”– podkreślił gen. dyw. Piotr Trytek.

uroczyste przekazanie sztandaru 17wbz 26 – „Służba w 17 WBZ to wielki honor i zaszczyt. Dziękuje za wspólne lata służby, za doświadczenia, które tu zdobyłem. Podczas służby w 17WBZ spotkałem wielu wspaniałych ludzi. W tej brygadzie zostawiam kawałek swojego serca” – mówił żegnający się z brygadą płk Wojciech Ziółkowski.

 – „Ten dzień na zawsze zapisze się w moje pamięci jako dzień podjęcia nowych wyzwań na kolejnym stanowisku służbowym. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa, wiem również że ta jednostka to doskonale przygotowany oddział do realizacji zadań w kraju, jak i za granicą” – podkreślił nowy dowódca 17WBZ płk Dariusz Kosowski.

Uroczysty apel zakończyła defilada kompanii honorowej, sztandarów pododdziałów Wielkopolskiej Brygady oraz orkiestry wojskowej z Żagania.uroczyste przekazanie sztandaru 17wbz 44

 *  *  *

Pułkownik Wojciech Ziółkowski pełnił obowiązki dowódcy 17 WBZ od lipca 2020 roku, natomiast na stanowisku zastępcy dowódcy od kwietnia 2016 roku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 29 marca br. wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu w 16 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Kamil Śpiączka/


Tekst: ppor. Anna Dominiak