4 września 2017 roku o godzinie 10:00 w Technikum nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I st. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 ROK SZKOLNY 2017/2018

mgr inż. Gabriela Bujanowska, dyrektor szkoły
mgr inż. Gabriela Bujanowska, dyrektor szkoły

W uroczystej inauguracji roku szkolnego udział wzięli przedstawicie lokalnych władz oraz służb mundurowych i zaproszeni goście. Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tego dnia przybyli:
– Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn;
– Gen Mirosław Różański;
– Starosta Międzyrzecki pan Grzegorz Gabyelski;
– Wicestarosta – pan Rafał Mikuła;
– członek Zarządu Powiatu – pani Zofia Plewa;
– kpt. Dariusz Groll;
– sierż. sztab. rezerwy Jacek Klimanek;
oraz członkowie Rady Rodziców: Joanna Sitko, Jarosław Kasperczak i Mieczysław Sobczak. W uroczystości wzięła udział delegacja żołnierzy z 17. Wielkopolskiej brygady Zmechanizowanej.
Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkoły na plac odegrany został Hymn Polski. Po Hymnie rozpoczęły się przemówienia. Pierwsza głos zabrała mgr inż. Gabriela Bujanowska, dyrektor szkoły.
– „Każdy początek, to tylko ciąg dalszy…” – jak pisała Wisława Szymborska.
Tymi słowami pragnę rozpocząć dzisiejszą ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. Gdyż jest ona kontynuacją czegoś, co już wszyscy zapoczątkowaliśmy. Jest kolejnym etapem naszego życia. Stoimy tu dziś znowu razem z uśmiechem na twarzach, pełni obaw i motywacji do pracy. Pracy, którą podejmiemy wraz z pierwszym dzwonkiem. Pracy nad wykształceniem, ale również kształtowaniem Waszej osobowości. Te zadania zawarte zostały w Statucie naszej szkoły i mają na celu dobro uczniów, poszanowanie Ich godności, praw oraz światopoglądu. Te i wiele innych zadań przyświecać nam będą w tym roku.
Witam Was, zatem bardzo serdecznie po wakacjach. Miło mi powitać również szczególnych gości dzisiejszych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam nauczycieli, pracowników oświaty, którym pomimo ogromu zmian w oświacie, które nas czekają życzę by ten rok spokojnej pracy był i dawał satysfakcje osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji. Rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.
Moi drodzy bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo. Takiego bogactwa życzę Wam jak i sobie w tym roku jak najwięcej.”

Grzegorz Gabryelski - starosta międzyrzecki
Grzegorz Gabryelski – starosta międzyrzecki

 Następnie głos zabrał pan Grzegorz Gabryelski. W swoim krótkim wystąpieniu Starosta powiedział:
– „Wiele lat uczestniczyłem w różnych inauguracjach nowego roku szkolnego, ale w tak zacnym gronie mam zaszczyt po raz pierwszy. Chciałbym powiedzieć, że wdrażamy nowe programy w szkolnictwo zawodowe. Uzyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad dziesięć milionów złotych, wszystko na szkolnictwo zawodowe i dwa największe projekty termomodernizacja obiektów, zarówno tu jak i na ulicy Libelta oraz nowa, jakość kształcenia zawodowego. Myślę, że w tym momencie wszyscy podziękujmy panu marszałkowi Tomczyszynowi za wsparcie, bo dzięki niemu te pieniądze są dla tej szkoły uruchamiane. Pamiętacie Państwo obawy, gdy łączyliśmy szkoły Ekonomik, tak zwany z Budowlanką i otóż czas pokazuje, to, co mówiłem na licznych spotkaniach, że to naprawdę zadziałało dobrze. Chciałbym, żeby, jestem wręcz przekonany, że po wielu latach można będzie usłyszeć taką opinię: – Dobry fachowiec, bo wykształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego. Dobry fachowiec, bo z Międzyrzecza. I tego Wam życzę.”

gen. Mirosław Różański
gen. Mirosław Różański

Głos także zabrał gen. Mirosław Różański– „Pani dyrektor, szanowne gronopedagogiczne, szanowni goście, a przede wszystkim Wy droga młodzieży. Dzisiaj staniecie się depozytariuszami mojej trzydziestopięcioletniej historii w służbie wojskowej wyrażonej ryngrafami, które dziękuję, że zechcieliście przyjąć. Za każdym z tych znaków stoi historia, historia człowieka, historia jakiejś jednostki wojskowej, historia miejsca tu w kraju i na Ziemi. Dzisiaj … nie obawiajcie się tej długiej historii, bo nie chcę Wam jej opowiadać, ale chciałbym, żeby te znaki były dla Was inspiracją. Inspiracją, że warto się uczyć. Bowiem kiedy będziecie zdobywali wiedzę, ta otworzy Wam drzwi szeroko na świat i właśnie będziecie mogli poznawać ciekawych ludzi, ciekawe miejsca i tego Wam życzę. Na ten dzisiaj otwierany nowy rok szkolny 2017/2018 życzę wszystkim sukcesów i powodzenia. Dziękuję.”

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn

  Na koniec do zebranych przemówił Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn– „Szanowna Pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne drodzy nauczyciele i wychowawcy, ale przede wszystkim droga młodzieży, dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie, szczególnie dla pana Starosty Grzegorza Gabryelskiego wraz z zastępcą i panią Zofią Plewą z Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego.
Myślę, że to jest ważne, że zaczynamy inwestować w szkolnictwo zawodowe. Tak jak Pan Starosta wspomniał w skali całego województwa, Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył ponad 170 milionów złotych, żeby wesprzeć Kuratorium Oświaty, żeby wesprzeć w ogóle oświatę, która podlega pod Starostwo. Jest to projekt systemowy, który ma za zadanie, po pierwsze wspomóc kształcenie młodzieży, ale również możliwość podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Bo to tez jest ważne, bo tak jak Pani dyrektor wspomniała, wchodzicie Państwo wszyscy jakby w reformę oświaty. Oczywiście ta reforma oświaty nigdy się nie powiedzie i nie uda i to chciałbym również Radzie Rodziców wyraźnie powiedzieć i również młodzieży bez zaangażowania, bez doświadczenia, bez ciężkiej pracy nauczycieli, bo to na barkach nauczycieli będzie wszystko się odbywać, bo nauczyciele będą tą reformę realizować i wprowadzać.
Każdą reformę, która się odbywa, obojętnie, na jakim szczeblu kształcenia, to od tego zaangażowania, od umiejętności, od nauczycieli, od dyrekcji szkół będzie wszystko zależeć.
Władze powiatu, czy województwa, czy kuratoria mają za zadanie ten proces wspierać. My, jako Urząd Marszałkowski cały czas ten proces wspieramy, zarówno pod względem kształcenia, o którym wspomniałem, ale również młodzież i nauczyciele muszą mieć godne warunki pracy stąd też ta termomodernizacja, na które Starostwo pozyskało pieniądze.
Myślę, że wchodzicie w nowy rok szkolny, który będzie rokiem ciężkiej i wytrwałej pracy. Szkoła musi też uczyć pewnych wartości, szczególnie demokratycznych, co jest bardzo ważne we współczesnym świecie. Otwartość nauki, otwartość umysłów, to jest też okazja do tego, żeby móc dzięki tym programom również odbywać praktyki wśród swoich pracodawców przyszłych, ewentualnych i oczywiście trzeba dobrze zaprezentować się, żeby ten swój wymarzony zawód później przynosił, oprócz tej satysfakcji zawodowej również konkretne pieniądze, które są potrzebne przy dalszym założeniu rodziny i pracy na rzecz swojego miasta, czy kraju.
Wszystkim tutaj obecnym, szczególnie uczniom, nauczycielom, ale również władzom, dyrekcji szkoły, rodzicom życzę satysfakcji z tego żebyście później w czerwcu otrzymali odpowiednie świadectwa ukończenia, żebyście mogli uzyskać zatrudnienie. Wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym i na czas tego roku szkolnego wszystkiego najlepszego od Zarządu Województwa Lubuskiego.”

  Następnie pan wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn wręczył z okazji inauguracji nowego roku szkolnego pani dyrektor szkoły piękny bukiet kwiatów.

 Kolejnym punktem było podpisanie umowy dotyczącej przekazania dla szkoły ryngrafów przez pana generała Mirosława Różańskiego. Po czym w holu szkoły zostało dokonane uroczyste otwarcie wystawy ryngrafów. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest o tyle wyjątkowym wydarzeniem, iż klasy mundurowe realizować będą szkolenie zgodnie z kompleksowym „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, który powstał w Resorcie Obrony Narodowej.

 Celem projektu jest nie tylko kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, w tym także wsparcie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
Program pilotażowy będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego.  Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie eksperymentu pedagogicznego.

 Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. W pilotażowej edycji programu weźmie udział 50 szkół, w tym międzyrzeckie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy współpracy z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Poprzedni artykuł78. Rocznica wybuchu II wojny światowej
Następny artykułUroczysta Zbiórka
Wydawca Portalu / Redaktor / Kontakt: tel: 606 923 579