Od poniedziałku VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia rozpoczęła w miejscu stałej dyslokacji, tygodniową certyfikację na szczeblu kompanii. Żołnierze 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, poddani zostali sprawdzeniu w ramach ćwiczenia WILK-20.

Przyszedł czas na praktyczne sprawdzenie zdolności bojowej kompanii zmotoryzowanej, VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, Rumunia.

Certyfikacja na szczeblu kompanii jest tak zwaną przepustką, dopuszczającą kontyngent w rejon misji. Od poniedziałku w ramach ćwiczenia pk. WILK-20, batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej wykonuje praktyczne ćwiczenia w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Przedsięwzięcie skupia się̨ na przygotowaniu wszystkich komponentów do działania w różnych środowiskach pola walki. Pierwszym elementem podlegającym sprawdzeniu była reakcja kompanii na ostrzał artylerii. W warunkach ograniczonej widoczności plutony realizowały ewakuację rannych wraz ze zmianą swojego położenia.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/


Kolejnym zadaniem żołnierzy było wykonanie marszu administracyjnego po drogach publicznych, realizowane z udziałem regulacji ruchu. Sprawne i bezpieczne przemieszczenie w rejon ześrodkowania działań́, poprzedzało rozpoznanie i szczegółowe sprawdzenie rejonu wyjściowego.
Wszystkie elementy zabezpieczenia bojowego, na przykład takie jak maskowanie pojazdów, ubezpieczenie, wystawienie check point czy realne reagowanie żołnierzy kompanii na grupy niezadowolenia społecznego, to tylko część́ ćwiczenia WILK-20.

Więcej szczegółów już̇ wkrótce.


Tekst: ppor. Anna Dominiak