Począwszy od poniedziałku 6 listopada, przez kolejne 3 dni na obiektach szkoleniowych w Wędrzynie realizowane jest ćwiczenie taktyczno-specjalne zgrywające dywizjon przeciwlotniczy (dplot) pod kryptonimem Soła-17.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie dowództwa, sztabu i pododdziałów przeciwlotniczych w działaniach taktycznych. Baterie przeciwlotnicze dywizjonu zostały przydzielone do batalionowych Zgrupowań Taktycznych, na korzyść których zapewniają osłonę przeciwlotniczą. Ponadto przeciwlotnicy podczas zajęć wyrabiają nawyki i umiejętności niezbędne w walce. Należy jednak podkreślić, że nadrzędnym celem ćwiczenia zgrywającego jest sprawdzenie poziomu wykonania przeciwlotniczych strzelań bojowych.

W trakcie 3 dniowych zmagań w trudnych i zmiennych warunkach atmosferycznych baterie przeciwlotników miały okazję sprawdzić się w praktycznej realizacji osłony przeciwlotniczej poddziałów zmotoryzowanych brygady jako obiektu osłony.

Jednym z wspieranych pododdziałów była kompania zmotoryzowana 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich przygotowująca się do realizacji zadań w ramach PKW Rumunia.

 – „Nie są to pierwsze tego typu zajęcia realizowane wspólnie z pododdziałami rosomaków. Ćwicząca kompania zmotoryzowana stanowi dla przeciwlotników faktyczny obiektu osłony, co pozwala ćwiczyć procedury współdziałania w urealnionych warunkach pola walki” – podsumowuje dowódca dywizjonu major Szołtek.

Sprawdzeniu podane zostały również stanowisko dowodzenia dowódcy dywizjonu oraz zabezpieczenie logistyczne. Egzamin taktyczno-ogniowy stanowi kolejny element przygotowania dla przeciwlotników do realizacji zadań podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami Borsuk -17.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. kpr. Józef Kobierski