W poniedziałek, 29 stycznia, minęły dwa tygodnie odkąd elewi kompanii szkolnej 5 Kresowego batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego otrzymali swoją broń, a ich szkolenie przybrało bojowy charakter.

 Żołnierskie marzenie
Służba wojskowa wymaga dużego samozaparcia i wielokrotnie wyrzeczenia. Jednak każdy przychodzi z jasno określonym celem – chęcią służby Ojczyźnie. Wszyscy elewi kompanii szkolnej w 5 Kresowym batalionie saperów to ochotnicy, którzy odbywają 4 miesięczne szkolenie w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

 Zdjęcia: szer. Patyk Szymaniec


 Trudna ścieżka
Program szkolenia przygotowawczego obejmuje szereg tematów związanych z wojskiem. W pierwszym etapie, elewi poznają regulamin ogólny, który obowiązuje wszystkich żołnierzy i określa ich funkcjonowanie. Następnie szkoleni płynnie przechodzą w tematykę dyscypliny i kształcenia obywatelskiego, co podkreśla dowódca kompanii porucznik Elżbieta Sarnecka  – „Przede wszystkim, aby zostać żołnierzem należy podchodzić do służby poważnie i traktować mundur z szacunkiem. Szkoląc żołnierzy skupiamy się nad ich rozwojem patriotycznym, przytaczając słowa z Instrukcji Szkolenia Kawalerii z 1937 r. mówiącej iż ,,Gotowość oddania swego życia za Ojczyznę w chwili potrzeby jest zaszczytem i przywilejem żołnierza, wywyższającym go nad innych obywateli państwa”.

Jednak oprócz wiedzy teoretycznej i patriotycznej żołnierz musi być wojownikiem, do czego podczas zajęć praktycznych przygotowują elewów dowódcy i instruktorzy na punktach nauczania. Podczas dwóch tygodni uczestnicy uczyli się różnych sposobów pokonywania terenu, maskowania oraz prowadzenia obserwacji. Z każdą nabyta umiejętnością przechodzili do kolejnego etapu. I tak kolejne dni obejmowały pokonywanie przeszkody wodnej oraz naukę prowadzenia celnego ognia do celów ukazujących się.
„Każdy z nas w różnym stopniu wcześniej miał kontakt z wojskiem. Jedni kończyli klasy o profilu militarnym, inni byli członkami Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Są też tacy którzy swoją przygodę z mundurem dopiero rozpoczynają. Jednak zajęcia pozwalają nam wyrównać ten poziom i każdego dnia widać znaczące postępy. O to właśnie chodzi, żeby każdego dnia stawać się silniejszym i iść do przodu” – relacjonował jeden ze szkolonych.

Dowódca pododdziału w celu podnoszenia umiejętności swoich elewów jaki i uatrakcyjnienia zajęć przygotowała szkolenie z udziałem Stowarzyszenia Proobronnego „Strzelec” z Sulechowa, którego instruktorzy zapoznali szkolonych ze sprzętem i technikami surviwalowymi.

 Kolejny cel
Pierwszy cel, jakim jest podnoszenie swoich kwalifikacji, elewi realizują każdego dnia, kończą z sukcesem dzień szkoleniowy. Najbliższym znaczącym dla nich momentem będzie przysięga, kiedy to 9 lutego każdy wypowie słowa roty „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Patyk Szymaniec