OGŁOSZENIE

We wtorek, 27 lutego, na Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie, zakończyła się certyfikacja plutonu ochrony VIII zmiany PKW RSM Afganistan.

Zajęcia sprawdzające gotowość pododdziału do prowadzenia działań zgodnie z przeznaczeniem zwane certyfikacją poprzedzone były dwutygodniowym szkoleniem poligonowym w Wędrzynie. Zajęcia obejmowały głównie taktykę oraz szkolenie ogniowe, w trakcie których skupiono się na zgraniu i ujednoliceniu procedur wykonywanych w składzie plutonu.
„Pluton ochrony tworzą żołnierze z różnych pododdziałów. Od przeszło 3 miesięcy jako nowo utworzony pododdział przeszliśmy szereg szkoleń i ćwiczeń. Podczas tego poligonu główną uwagę skupiłem na zgraniu wewnątrz plutonu i sprawdzeniu stopnia opanowania obowiązujących procedur.” – informuje dowódca plutonu ochrony porucznik Tomasz Cyga.

W czasie certyfikacji duży nacisk położono na realizm działania. Przykład stanowi grupa pozorantów, która przebrana była w stroje noszone przez Afgańczyków, a miejsca spotkań z mieszkańcami odzwierciedlały rejon przyszłych działań.

Pierwszy dzień certyfikacji obejmował cześć taktyczną. Pierwszym rozkazem jaki otrzymał pluton było wykonanie patrolu, a następnie wystawienie tymczasowego posterunku kontrolnego. Działanie na posterunku obejmowało sprawdzenie ludności cywilnej w poszukiwaniu broni, materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów. Kolejnym etapem było przemieszczenie się do sąsiedniej wioski.
Podczas realizacji tego zadania pluton wykrył IED (improwizowany ładunek wybuchowy) o czym natychmiast zameldował przełożonemu. Zgodnie z decyzją dowódcy, etatowa sekcja rozminowania dokonała zniszczenia  niebezpiecznego ładunku. Następnym epizodem było spotkanie dowódcy plutonu ze starszyzną wioski, w czasie którego uzyskano informacje na temat aktywności grup rebeliantów w rejonie miejscowości.
Po zakończeniu spotkania patrol nagle został ostrzelany ogniem moździerzy, w wyniku którego został uszkodzony jeden z pojazdów oraz ranionych dwóch żołnierzy. Ten punkt weryfikował umiejętność ewakuacji rannego i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo pododdział został sprawdzony ze znajomości procedur wezwania wsparcia ogniowego. Wycofanie z rejonu stanowiło element kończący pierwszy dzień zmagań.

Fotorelacja 

 Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel, szer. Patryk Szymaniec


Drugi dzień certyfikacji obejmował cześć ogniowa, podczas której zrealizowano strzelanie plutonu w obronie bazy.
„Warunki atmosferyczne i dynamicznie zmieniająca się sytuacja taktyczna powodowały duże zmęczenie u każdego z żołnierzy, ale zarazem umożliwiło to skrupulatne sprawdzenie naszego przygotowania do przyszłych działań. Oceniam, że pluton jest gotowy do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają pozytywne oceny z przebytej certyfikacji i bardzo dobre opinie przełożonych” – podsumowuje dowódca pododdziału porucznik Cyga.

W środę, 28 lutego, po zakończeniu szkolenia poligonowego pluton ochrony powrócił do macierzystej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, gdzie dokona obsługi wyposażenia. Następnie od na początku marca zostanie przekazany do 34 Brygady Kawalerii Pancernej, gdzie będzie kontynuował szkolenie w składzie całego kontyngentu do czasu przemieszczenia na teatr przyszłych działań.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel, szer. Patryk Szymaniec

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię