OGŁOSZENIE

Inspekcja stanów uzbrojenia konwencjonalnego (CFE)
Przed godziną 09:00 na teren międzyrzeckiej brygady dotarł siedmioosobowy ukraiński zespół inspekcyjny

W środę 6 listopada, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana została poddana inspekcji stanów uzbrojenia konwencjonalnego (CFE) przez Zespół Inspektorów z Sił Zbrojnych Ukrainy. Miejscem zainteresowania inspekcji był garnizon Międzyrzecz.

Przed godziną  09:00 na teren międzyrzeckiej brygady dotarł siedmioosobowy ukraiński zespół inspekcyjny, a wraz z nimi polski zespół towarzyszący złożony z żołnierzy oraz pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP. Wszyscy goście zostali przywitani przez Dowódcę 17WBZ Pana Pułkownika doktora Roberta Kosowskiego. Zgodnie z postanowieniami traktatu CFE Dowódca Brygady podczas odprawy informacyjnej przestawił dla zespołu ukraińskiego wszystkie informacje niezbędne do dokonania inspekcji.

Zespół inspektorów podzielił się na trzy podgrupy, które dokonały inspekcji całego obiektu weryfikacji. Inspektorzy sprawdzili zgodność stanów poszczególnych typów wozów bojowych znajdujących się w obiekcie, z ilościami zadeklarowanymi w ramach dorocznej międzynarodowej wymiany informacji. Byli oni również zainteresowani organizacją Sztabu Brygady oraz formą zabezpiecznia, ogrodzenia obiektu.

Kontrola stanów uzbrojenia przebiegła pomyślnie. Inspektorzy Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdzili zgodność stanów faktycznych sprzętu ze stanami zadeklarowanymi. Po zakończeniu inspekcji Dowódca 17WBZ zaprosił gości na uroczysty obiad,
a następnie w sali tradycji wielkopolskiej brygady dokonano uroczystego podpisania protokołu poinspekcyjnego oraz wręczenia upominków. Goście z Ukrainy zapoznani zostali również z tradycjami 17WBZ.

*  *  *

Traktat „CFE” o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie podpisano w 1990 roku w Paryżu pomiędzy państwami NATO oraz Układu Warszawskiego, jego początkowym celem była redukcja ilości jednostek uzbrojenia konwencjonalnego w Europie, zatrzymanie wyścigu zbrojeń oraz zapewnienie przewidywalności zachowań w sferze wojskowej. Obecnie sygnatariuszami traktatu jest większość Państw Europy, a najważniejszymi aspektami działalności regulowanej przez traktat są wymiany informacji dotyczących ilości uzbrojenia posiadanych przez poszczególne kraje oraz weryfikacja tych danych poprzez inspekcje.


Tekst: por. Karol SZWEDO/por. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: st. szer. Patryk SZYMANIEC

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię