13 i 14 grudnia artylerzyści z Wielkopolskiej Brygady przystąpili do egzaminu na klasę specjalisty.

Celem egzaminu było sprawdzenie nabytej wiedzy oraz umiejętności praktycznych wśród  podoficerów  i szeregowych zawodowych ubiegających się o uzyskanie trzeciej klasy kwalifikacyjnej w Korpusie Osobowym Rakietowym i Artylerii.

Sesje egzaminacyjną podzielono na dwa etapy. W pierwszej części w formie pisemnego sprawdzianu dokonano  weryfikacji posiadanej przez artylerzystów  wiedzy teoretycznej z przedmiotów ogólnych oraz specjalistycznych.

Pozytywne zaliczenie testu dopuszczało żołnierza do kolejnego etapu jakim była część praktyczna. Na 36 artylerzystów tylko 10 zakwalifikowało się do części praktycznej.

 Zdjęcia: archiwum 7dAKW


 – „Posiadanie klasy specjalisty to nie obowiązek lecz wyróżnienie, potwierdzające posiadaną wiedzę i duże doświadczenie. Z tego też względu, test miał za zadanie wyselekcjonować najlepszych artylerzystów” – zaznacza kapitan Michał Antosiewicz, jeden z członków komisji.

Część praktyczna obejmowała 4 losowo wybrane czynności (normy) po 2 z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

 – „Na uwagę zasługuje fakt iż 100% żołnierzy, którzy zaliczyli część teoretyczną zaliczyło także cześć praktyczna – potwierdziwszy tym samym po raz kolejny, że wyszkolenie artylerzystów Brygady w zakresie specjalistki stoi na bardzo wysokim poziomie’’ – podsumowuje kapitan Antosiewicz.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: archiwum 7dAKW