W poniedziałek, 28 października br. w żagańskim Pałacu Książęcym nastąpi przekazanie dowodzenia pomiędzy 4 a 5 rotacją Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) Armii Stanów Zjednoczonych.

W styczniu 2017 roku, do Żagania trafili pierwsi żołnierze amerykańscy. Stało się to w wyniku decyzji, ogłoszonych rok wcześniej, w trakcie Szczytu NATO w Warszawie. Do Żagania, Świętoszowa, Skwierzyny i Bolesławca jako pierwsze przybyły wojska amerykańskiej 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ang. Armored Brigade Combat Team).
Po niej w ramach dziewięciomiesięcznych zmian w rejon odpowiedzialności Czarnej Dywizji trafili żołnierze kolejnych zmian ABCT.

Poniedziałkowe wydarzenie odbędzie się zgodnie z ceremoniałem wojskowym armii amerykańskiej. Podczas uroczystości żołnierze 1. Dywizji Piechoty wchodzący w skład czwartej zmiany ABCT, powszechnie znanej jako „Devil Brigade”, na znak zakończenia swojej misji dokonają zwinięcia sztandarów jednostki.

Tuż po tym wydarzeniu barwy swoich pododdziałów rozwiną żołnierze piątej zmiany 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (2ABCT) z 2 Brygady „BlackJack”, ogłaszając tym samym gotowość do wykonywania zadań i przystąpienie do misji w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO tzw. European Deterrence Initiative (EDI).