Komunikat sekcji prasowej 11DKPanc

Saber Strike-18Informujemy, iż w związku rotacją 2 i 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) oraz odbywającym się na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski ćwiczeniem Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie pod kryptonimem Saber Strike-18 (SbS18), można spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych.

Utrudnienia mogą wystąpić od dnia dzisiejszego do pierwszych dni lipca na drogach województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Spodziewać się można transportów z rejonów stacjonowania wojsk oraz punktów przeładunkowych w rejony szkolenia.
Ponadto możliwe są przemieszczenia kolumn wojskowych w trakcie prowadzonych manewrów oraz transporty powrotne do miejsc stałej dyslokacji.


Szef sekcji prasowej 11DKPanc
mjr Artur Pinkowski