Ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem, GEPARD-20/II dobiegło końca. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza od 5 do 17 października br. w ramach oceny stopnia wyszkolenia realizowała zadania na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu.

Jesień jest dla 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej okresem intensywnego szkolenia. W jednym czasie żołnierze brygady realizują zadania na wielu kierunkach, w różnych lokalizacjach. Głównym zamierzeniem szkoleniowym w październiku było ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem GEPARD-20/II.

Priorytetem pierwszego etapu ćwiczenia, było sprawne przemieszczenie sił i środków batalionowego zgrupowania taktycznego (bZT) sposobem kombinowanym w rejon docelowy, jakim był Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz. Kolumny pojazdów transportu kołowego oraz kolejne rzuty transportu kolejowego, bezpiecznie i bez zakłóceń pokonały blisko 700 km, zanim dotarły do miejsca czasowego przebywania.

Po zajęciu rejonu wyjściowego rozpoczął się cykl wykonywania zadań wchodzących w skład elementów zabezpieczenia bojowego. Zmotoryzowani przygotowali rejon do bezpiecznego funkcjonowania, zapewniając jego ochronę i obronę.

Batalionowe zgrupowanie taktyczne, w skład którego oprócz żołnierzy z batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich wchodzą logistycy i elementy rozpoznawcze brygady, rozpoczęło działanie zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia. Zostały opracowane i wydane rozkazy bojowe, które pozwoliły wkroczyć do realizacji zadań taktycznych we współdziałaniu z innymi jednostkami wojsk lądowych, żołnierzami obrony terytorialnej czy układem pozamilitarnym (UPM).

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: archiwum 17WBZ/


Następnie zmotoryzowani przystąpili do realizacji części taktyczno-ogniowej. – „Strzelcy Konni Wielkopolscy w czasie zajęć taktycznych wykonali marsz do rejonu działań, skąd mieli przejść do natarcia. Podsumowując jako pododdział pierwszorzutowy ćwiczenia oraz jako jeden z elementów bZT, przez kilka dni wykonywaliśmy złożone i bardzo wymagające zadania taktyczno-ogniowe pod względem merytorycznym, jak i psychofizycznym.” – opisuje mjr Dawid Butlak, dowódca ćwiczącego, pierwszorzutowego batalionu.

Część ogniowa zakończyła kluczowy etap ćwiczenia GEPARD-20. Strzelania sytuacyjne oraz kierowanie ogniem w natarciu, przy wykorzystaniu samobieżnego zestawu przeciwlotniczego – HIBNERYT, KTO ROSOMAK oraz samobieżnego moździerza RAK odbywały się w dzień, oraz w warunkach ograniczonej widoczności w nocy. Cały dostępny potencjał ogniowy bZT został poddany sprawdzeniu w ramach oceny stopnia wyszkolenia.

Ostatnim etapem było taktyczne przemieszczenie wszystkich sił i środków do miejsca stałej dyslokacji brygady. Dwutygodniowe ćwiczenie to w dużej mierze ogromny wysiłek dla organizmu żołnierzy, dlatego bezpieczne wykonany marsz jest dopełnieniem dobrze zrealizowanego zadania.

Jak podkreśla pełniący obowiązki dowódcy 17 WBZ płk Wojciech Ziółkowski  – „Cele ćwiczenia zostały osiągnięte. Batalionowe zgrupowanie taktyczne potwierdziło zdolność do wykonania zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Ponadto ważnym elementem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności współdziałania z UPM”.


Tekst: ppor. Anna Dominiak