Szkolenie kierowców 17 WBZW piątek, 22 czerwca, zakończył się ponad tygodniowy kurs dla kierowców transporterów KTO Rosomak zorganizowany przez Sekcje Szkolenia i instruktorów z Wielkopolskiej Brygady.

W szkoleniu kierowców udział wzięli żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej oraz Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Kurs przeprowadzony został przez instruktorów z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich w oparciu o obiekty szkoleniowe Wielkopolskiej Brygady w Wędrzynie i Międzyrzeczu.

 – „Pierwszym etapem szkolenia było przystąpienie do zdalnej, którą stanowił kurs e-lerningu. Podczas realizacji tego etapu, szkoleni zapoznali się z podstawami teoretycznymi budowy i eksploatacji transporterów KTO Rosomak. Bez tej wiedzy szkoleni nie mogliby podejść do części praktycznej kursu, dlatego też e-lerning zakończony był testem sprawdzającym poziom wiedzy kursantów” – opisuje szef szkolenia Wielkopolskiej Brygady podpułkownik Jarosław Mosur.

Kursanci, którzy zakończyli z pozytywnym wynikiem szkolenie zdalne, zostali dopuszczeni do kolejnego etapu szkolenia. Jego przebieg relacjonuje kierownik kuru porucznik Łukasz Rakowski – „Następny etap szkolenia stanowił cykl wykładów i ćwiczeń z udowy i eksploatacji, czyli prowadzenia pojazdu. Do tego przedsięwzięcia wykorzystany został trenażer Jaskier oraz transportery KTO Rosomak. Zależało nam, aby każdy szkolony „na żywo” mógł poznać zasadnicze elementy i przedziały rosomaka. Po zakończeniu tego etapu, pod czujnym okiem instruktorów kursanci wsiedli za stery transportera”.
Na tym poziomie kursanci poznali możliwości manewrowe rosomaków, sposoby pokonywani różnych nawierzchni oraz zasady zachowania podczas sytuacji kryzysowych.

Fotorelacja

zdjęcia: archiwum 7bSKW


Cykl szkolenia zakończony został dwudniowym egzaminem, który oceniali specjaliści z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Składał się on z testu wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej. Podczas praktycznych zagadnień egzaminowani musieli wykazać się umiejętnością prowadzenia pojazdu w różnorodnym terenie oraz zmiennej nawierzchni. Kurs dla kierowcy rosomaka ukończyło 14 szkolonych z Cyfrowej Brygady.

 – „Kurs dla kierowców to przedsięwzięcie, które będzie realizowane cyklicznie w Wielkopolskiej Brygadzie. Kolejna edycja planowana jest już na jesień tego roku” – informuje podpułkownik Mosur.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: archiwum 7bSKW