W czwartek, 19 lipca, w Wielkopolskiej Brygadzie przeprowadzony został kurs adaptacyjny dla nowo przybyłych oficerów.

6 miesięcy, tyle właśnie trwały wysiłki żołnierzy podczas szkolenia na Akademii Wojsk Lądowych w ramach studium oficerskiego żołnierzy, którzy w piątek 13 lipca zostali promowani na pierwszy stopień oficerski.

W poniedziałek, 16 lipca, nowo mianowani podporucznicy zostali powitani w murach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Kolejnym etapem wdrożenia oficerów w nowe obowiązki był kurs adaptacyjny. Jego celem było przede wszystkim zapoznanie żołnierzy z zadaniami i strukturą organizacyjną jednostki oraz  możliwościami bazy szkoleniowej i rozmieszczeniem obiektów.

Fotorelacja

Na punktach nauczania omówiono szczegółowo zasady prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz warunki bezpieczeństwa jakie powinny być zachowane podczas prowadzonych zajęć.
„Objęcie pierwszego stanowiska oficerskiego to dla nowo mianowanych duże wyzwanie. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością i zupełnie innymi zadaniami. Poprzez zorganizowanie tego kursu chcieliśmy ułatwić ten etap żołnierzom, jak również skrócić czas adaptacji do nowych realiów, aby każdy z nowych dowódców mógł skupić się na efektywności programowanego szkolenia” – mówi pełniący obowiązki szefa szkolenia major Artur Filipowicz.

Ponadto młodzi oficerowie zapoznani zostali z tradycjami bojowymi i osiągnięciami szkoleniowymi Wielkopolskiej Brygady oraz z aspektami finansowo – prawnymi.

Następny kurs adaptacyjny przygotowany będzie we wrześniu wraz z przybyciem kolejnych nowo mianowanych oficerów.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Emilia Budna